Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V70

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom

V70.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V70.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V70.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V70.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V70.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V70.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V70.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V70.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V70.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V71

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom

V71.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V71.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V71.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V71.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V71.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V71.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V71.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V71.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V71.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V72

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V72.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V72.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V72.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V72.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V72.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V72.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V72.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V72.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V72.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V73

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V73.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V73.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V73.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V73.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V73.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V73.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V73.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V73.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V73.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V74

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V74.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V74.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V74.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V74.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V74.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V74.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V74.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V74.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V74.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V75

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V75.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V75.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V75.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V75.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V75.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V75.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V75.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V75.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V75.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V76

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V76.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V76.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V76.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V76.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V76.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V76.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V76.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V76.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V76.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V77

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V77.0

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V77.1

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V77.2

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V77.3

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V77.4

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V77.5

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V77.6

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V77.7

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V77.9

Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V78

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V78.0

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V78.1

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, Prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V78.2

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V78.3

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) autobusa povređen u nesaobraćajnom udesu

V78.4

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V78.5

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V78.6

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V78.7

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V78.9

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V79

Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V79.0

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V79.1

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V79.2

Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V79.3

Putnik (svaki) autobusa povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V79.4

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V79.5

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V79.6

Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V79.8

Putnik (svaki) autobusa povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V79.9

Putnik (svaki) autobusa povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.