Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W50

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe

W50.0

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, kuća

W50.1

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, institucija kao prebivalište

W50.2

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W50.3

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, mesta za sport i atletiku

W50.4

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, ulica i autoput

W50.5

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W50.6

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W50.7

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, farma

W50.8

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, ostala specifična mesta

W50.9

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe, neoznačena mesta

W51

Udaranje ili naletanje na drugu osobu

W51.0

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, kuća

W51.1

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, institucija kao prebivalište

W51.2

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W51.3

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, mesta za sport i atletiku

W51.4

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, ulica i autoput

W51.5

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W51.6

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W51.7

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, farma

W51.8

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, ostala specifična mesta

W51.9

Udaranje ili naletanje na drugu osobu, neoznačena mesta

W52

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda)

W52.0

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), kuća

W52.1

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), institucija kao prebivalište

W52.2

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W52.3

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), mesta za sport i atletiku

W52.4

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), ulica i autoput

W52.5

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W52.6

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W52.7

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), farma

W52.8

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), ostala specifična mesta

W52.9

Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda), neoznačena mesta

W53

Ujed pacova

W53.0

Ujed pacova, kuća

W53.1

Ujed pacova, institucija kao prebivalište

W53.2

Ujed pacova, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W53.3

Ujed pacova, mesta za sport i atletiku

W53.4

Ujed pacova, ulica i autoput

W53.5

Ujed pacova, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W53.6

Ujed pacova, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W53.7

Ujed pacova, farma

W53.8

Ujed pacova, ostala specifična mesta

W53.9

Ujed pacova, neoznačena mesta

W54

Ujed ili udar psa

W54.0

Ujed ili udar psa, kuća

W54.1

Ujed ili udar psa, institucija kao prebivalište

W54.2

Ujed ili udar psa, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W54.3

Ujed ili udar psa, mesta za sport i atletiku

W54.4

Ujed ili udar psa, ulica i autoput

W54.5

Ujed ili udar psa, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W54.6

Ujed ili udar psa, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W54.7

Ujed ili udar psa, farma

W54.8

Ujed ili udar psa, ostala specifična mesta

W54.9

Ujed ili udar psa, neoznačena mesta

W55

Ujed ili udar drugih sisara

W55.0

Ujed ili udar drugih sisara, kuća

W55.1

Ujed ili udar drugih sisara, institucija kao prebivalište

W55.2

Ujed ili udar drugih sisara, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W55.3

Ujed ili udar drugih sisara, mesta za sport i atletiku

W55.4

Ujed ili udar drugih sisara, ulica i autoput

W55.5

Ujed ili udar drugih sisara, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W55.6

Ujed ili udar drugih sisara, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W55.7

Ujed ili udar drugih sisara, farma

W55.8

Ujed ili udar drugih sisara, ostala specifična mesta

W55.9

Ujed ili udar drugih sisara, neoznačena mesta

W56

Kontakt sa morskim životinjama

W56.0

Kontakt sa morskim životinjama, kuća

W56.1

Kontakt sa morskim životinjama, institucija kao prebivalište

W56.2

Kontakt sa morskim životinjama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W56.3

Kontakt sa morskim životinjama, mesta za sport i atletiku

W56.4

Kontakt sa morskim životinjama, ulica i autoput

W56.5

Kontakt sa morskim životinjama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W56.6

Kontakt sa morskim životinjama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W56.7

Kontakt sa morskim životinjama, farma

W56.8

Kontakt sa morskim životinjama, ostala specifična mesta

W56.9

Kontakt sa morskim životinjama, neoznačena mesta

W57

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda

W57.0

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, kuća

W57.1

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, institucija kao prebivalište

W57.2

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W57.3

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, mesta za sport i atletiku

W57.4

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, ulica i autoput

W57.5

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W57.6

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W57.7

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, farma

W57.8

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, ostala specifična mesta

W57.9

Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda, neoznačena mesta

W58

Ujed ili udar krokodila ili aligatora

W58.0

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, kuća

W58.1

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, institucija kao prebivalište

W58.2

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W58.3

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, mesta za sport i atletiku

W58.4

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, ulica i autoput

W58.5

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W58.6

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W58.7

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, farma

W58.8

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, ostala specifična mesta

W58.9

Ujed ili udar krokodila ili aligatora, neoznačena mesta

W59

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila

W59.0

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, kuća

W59.1

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, institucija kao prebivalište

W59.2

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W59.3

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, mesta za sport i atletiku

W59.4

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, ulica i autoput

W59.5

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W59.6

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W59.7

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, farma

W59.8

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, ostala specifična mesta

W59.9

Ujed ili zgnječenje od drugih reptila, neoznačena mesta

W60

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem

W60.0

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, kuća

W60.1

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, institucija kao prebivalište

W60.2

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W60.3

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, mesta za sport i atletiku

W60.4

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, ulica i autoput

W60.5

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W60.6

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W60.7

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, farma

W60.8

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, ostala specifična mesta

W60.9

Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem, neoznačena mesta

W64

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama

W64.0

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, kuća

W64.1

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, institucija kao prebivalište

W64.2

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W64.3

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, mesta za sport i atletiku

W64.4

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, ulica i autoput

W64.5

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W64.6

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W64.7

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, farma

W64.8

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, ostala specifična mesta

W64.9

Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama, neoznačena mesta

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.