Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W75

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu

W75.0

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, kuća

W75.1

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, institucija kao prebivalište

W75.2

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W75.3

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, mesta za sport i atletiku

W75.4

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, ulica i autoput

W75.5

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W75.6

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W75.7

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, farma

W75.8

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, ostala specifična mesta

W75.9

Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu, neoznačena mesta

W76

Druga zadesna vešanja i davljenja

W76.0

Druga zadesna vešanja i davljenja, kuća

W76.1

Druga zadesna vešanja i davljenja, institucija kao prebivalište

W76.2

Druga zadesna vešanja i davljenja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W76.3

Druga zadesna vešanja i davljenja, mesta za sport i atletiku

W76.4

Druga zadesna vešanja i davljenja, ulica i autoput

W76.5

Druga zadesna vešanja i davljenja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W76.6

Druga zadesna vešanja i davljenja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W76.7

Druga zadesna vešanja i davljenja, farma

W76.8

Druga zadesna vešanja i davljenja, ostala specifična mesta

W76.9

Druga zadesna vešanja i davljenja, neoznačena mesta

W77

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija

W77.0

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, kuća

W77.1

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, institucija kao prebivalište

W77.2

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W77.3

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, mesta za sport i atletiku

W77.4

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, ulica i autoput

W77.5

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W77.6

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W77.7

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, farma

W77.8

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, ostala specifična mesta

W77.9

Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija, neoznačena mesta

W78

Udisanje sadržaja želuca

W78.0

Udisanje sadržaja želuca, kuća

W78.1

Udisanje sadržaja želuca, institucija kao prebivalište

W78.2

Udisanje sadržaja želuca, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W78.3

Udisanje sadržaja želuca, mesta za sport i atletiku

W78.4

Udisanje sadržaja želuca, ulica i autoput

W78.5

Udisanje sadržaja želuca, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W78.6

Udisanje sadržaja želuca, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W78.7

Udisanje sadržaja želuca, farma

W78.8

Udisanje sadržaja želuca, ostala specifična mesta

W78.9

Udisanje sadržaja želuca, neoznačena mesta

W79

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva

W79.0

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, kuća

W79.1

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, institucija kao prebivalište

W79.2

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W79.3

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, mesta za sport i atletiku

W79.4

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, ulica i autoput

W79.5

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W79.6

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W79.7

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, farma

W79.8

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, ostala specifična mesta

W79.9

Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva, neoznačena mesta

W80

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva

W80.0

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, kuća

W80.1

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, institucija kao prebivalište

W80.2

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W80.3

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, mesta za sport i atletiku

W80.4

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, ulica i autoput

W80.5

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W80.6

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W80.7

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, farma

W80.8

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, ostala specifična mesta

W80.9

Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva, neoznačena mesta

W81

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika

W81.0

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, kuća

W81.1

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, institucija kao prebivalište

W81.2

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W81.3

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, mesta za sport i atletiku

W81.4

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, ulica i autoput

W81.5

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W81.6

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W81.7

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, farma

W81.8

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, ostala specifična mesta

W81.9

Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika, neoznačena mesta

W83

Druga označena ugrožavanja disanja

W83.0

Druga označena ugrožavanja disanja, kuća

W83.1

Druga označena ugrožavanja disanja, institucija kao prebivalište

W83.2

Druga označena ugrožavanja disanja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W83.3

Druga označena ugrožavanja disanja, mesta za sport i atletiku

W83.4

Druga označena ugrožavanja disanja, ulica i autoput

W83.5

Druga označena ugrožavanja disanja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W83.6

Druga označena ugrožavanja disanja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W83.7

Druga označena ugrožavanja disanja, farma

W83.8

Druga označena ugrožavanja disanja, ostala specifična mesta

W83.9

Druga označena ugrožavanja disanja, neoznačena mesta

W84

Neoznačeno ugrožavanje disanja

W84.0

Neoznačeno ugrožavanje disanja, kuća

W84.1

Neoznačeno ugrožavanje disanja, institucija kao prebivalište

W84.2

Neoznačeno ugrožavanje disanja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W84.3

Neoznačeno ugrožavanje disanja, mesta za sport i atletiku

W84.4

Neoznačeno ugrožavanje disanja, ulica i autoput

W84.5

Neoznačeno ugrožavanje disanja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W84.6

Neoznačeno ugrožavanje disanja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W84.7

Neoznačeno ugrožavanje disanja, farma

W84.8

Neoznačeno ugrožavanje disanja, ostala specifična mesta

W84.9

Neoznačeno ugrožavanje disanja, neoznačena mesta

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.