Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A00

Cholera
Cholera

A00.0

Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Cholera classica

A00.1

Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar eltor
Cholera El Tor

A00.9

Cholera, bližšie neurčená
Cholera, non specificata

A01

Brušný týfus a paratýfus
Febris typhica et febris paratyphica

A01.0

Brušný týfus
Typhus abdominalis

A01.1

Paratýfus A
Paratyphus A

A01.2

Paratýfus B
Paratyphus B

A01.3

Paratýfus C
Paratyphus C

A01.4

Paratýfus, bližšie neurčený
Paratyphus, non specificatus

A02

Iné salmonelové infekcie
Salmonelloses aliae

A02.0

Salmonelová enteritída
Enteritis salmonellosa

A02.1

Salmonelová sepsa
Salmonellosis septica

A02.2

Lokalizovaná salmonelová infekcia
Infectiones salmonellosae localisatae

A02.8

Iná salmonelová infekcia, bližšie určená
Infectiones salmonellosae aliae, specificatae

A02.9

Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
Infectio salmonellosa, non specificata

A03

Šigelóza [baktériová červienka, dyzentéria]
Shigellosis

A03.0

Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae
Dysenteria bacillaris per Shigellam dysenteriae

A03.1

Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri
Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri

A03.2

Šigelóza zapríčinená Shigella boydii
Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii

A03.3

Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei
Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.8

Iná šigelóza
Shigelloses aliae

A03.9

Šigelóza, bližšie neurčená
Shigellosis, non specificata

A04

Iné baktériové črevné infekcie
Infectiones intestinales bacteriales aliae

A04.0

Infekcia zapríčinená enteropatogénnou Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1

Infekcia zapríčinená enterotoxikogénnou Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A04.2

Infekcia zapríčinená enteroinvazívnou Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.3

Infekcia zapríčinená enterohemoragickou Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.4

Iné črevné infekcie zapríčinené Escherichia coli
Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A04.5

Enteritída zapríčinená kampylobakterom
Enteritis campylobacterialis

A04.6

Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica
Enteritis yersiniosa enterocolitica

A04.7

Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile
Enterocolitis per Clostridium difficile

A04.8

Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
Infectiones intestinales bacteriales aliae, specificatae

A04.9

Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
Infectio intestinalis bacterialis, non specificata

A05

Iná baktériová potravinová otrava, nezatriedená inde
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae

A05.0

Potravinová otrava zapríčinená stafylokokmi
Intoxicatio allimentaria staphylococcica

A05.1

Botulizmus
Botulismus

A05.2

Potravinová otrava zapríčinená Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
Intoxicato ailmentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)

A05.3

Potravinová otrava zapríčinená Vibrio parahaemolyticus
Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam

A05.4

Potravinová otrava zapríčinená Bacillus cereus
Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum

A05.8

Iná bližšie určená baktériová potravinová otrava
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A05.9

Bližšie neurčená baktériová potravinová otrava
Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata

A06

Amébová červienka - amebóza
Amoebiasis

A06.0

Akútna amébová dyzentéria
Dysenteria amoebica acuta

A06.1

Chronická črevná amebóza
Amoebiasis intestinalis chronica

A06.2

Amébová nedyzenterická kolitída
Colitis amoebica non dysenterica

A06.3

Črevný amebóm
Amoeboma intestinale

A06.4

Amébový absces pečene
Abscessus hepatis amoebicus

A06.5

Amébový absces pľúc (J99.8*)
Abscessus pulmonum amoebicus

A06.6

Amébový absces mozgu (G07*)
Abscessus cerebri amoebicus

A06.7

Kožná amebóza
Amoebiasis cutanea

A06.8

Amébová infekcia na iných miestach
Infectio amoebica localisationum aliorum

A06.9

Bližšie neurčená amebóza
Amoebiasis, non specificata

A07

Iné protozoárne črevné choroby
Infectiones intestinales protozoicae aliae

A07.0

Balantidióza
Balantidiasis

A07.1

Giardióza [lambliáza]
Giardiasis [lambliasis]

A07.2

Kryptosporidióza
Cryptosporidiasis

A07.3

Izosporióza
Isosporiasis

A07.8

Iná protozoárna črevná choroba, bližšie určená
Infectiones intestinales protozoicae aliae, specificatae

A07.9

Protozoárna črevná choroba, bližšie neurčená
Infectio intestinalis protozoica, non specificata

A08

Vírusové a iné, bližšie určené črevné infekcie
Infectiones intestinales virales

A08.0

Rotavírusová enteritída
Enteritis rotaviralis

A08.1

Akútna gastroenteritída zapríčinená norovírusom [Norwalk]
Gastroenteritis acuta Norwalk

A08.2

Adenovírusová enteritída
Enteritis adenoviralis
6
Iné črevné bakteriálne choroby
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

A08.3

Iná vírusová enteritída
Enteritides virales aliae

A08.4

Vírusová črevná infekcia, bližšie neurčená
Infectio intestinalis viralis, non specificata

A08.5

Iné, bližšie určené črevné infekcie
Infectiones intestinales aliae, specificatae

A09

Iná gastroenteritída a kolitída infekčného a bližšie neurčeného pôvodu
Gastroenteritis et colitis origine infectiva et non specificata alia

A09.0

Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
Gastroenteritis et colitis origine infectiva alia et non specificata

A09.9

Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída bližšie neurčeného pôvodu
Gastroenteritis et colitis origine non specificata

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.