Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X60

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X60.0

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, kuća

X60.1

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, institucija kao prebivalište

X60.2

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X60.3

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, mesta za sport i atletiku

X60.4

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, ulica i autoput

X60.5

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X60.6

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X60.7

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, farma

X60.8

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, ostala specifična mesta

X60.9

Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, neoznačena mesta

X61

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu

X61.0

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, kuća

X61.1

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, institucija kao prebivalište

X61.2

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X61.3

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, mesta za sport i atletiku

X61.4

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, ulica i autoput

X61.5

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X61.6

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X61.7

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, farma

X61.8

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, ostala specifična mesta

X61.9

Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neoznačena mesta

X62

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu

X62.0

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, kuća

X62.1

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, institucija kao prebivalište

X62.2

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X62.3

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, mesta za sport i atletiku

X62.4

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, ulica i autoput

X62.5

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X62.6

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X62.7

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, farma

X62.8

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, ostala specifična mesta

X62.9

Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, neoznačena mesta

X63

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X63.0

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, kuća

X63.1

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, institucija kao prebivalište

X63.2

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X63.3

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, mesta za sport i atletiku

X63.4

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, ulica i autoput

X63.5

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X63.6

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X63.7

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, farma

X63.8

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, ostala specifična mesta

X63.9

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neoznačena mesta

X64

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X64.0

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, kuća

X64.1

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, institucija kao prebivalište

X64.2

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X64.3

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, mesta za sport i atletiku

X64.4

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, ulica i autoput

X64.5

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X64.6

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X64.7

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, farma

X64.8

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, ostala specifična mesta

X64.9

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, neoznačena mesta

X65

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

X65.0

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, kuća

X65.1

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, institucija kao prebivalište

X65.2

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X65.3

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, mesta za sport i atletiku

X65.4

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, ulica i autoput

X65.5

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X65.6

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X65.7

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, farma

X65.8

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, ostala specifična mesta

X65.9

Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu, neoznačena mesta

X66

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X66.0

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, kuća

X66.1

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, institucija kao prebivalište

X66.2

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X66.3

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, mesta za sport i atletiku

X66.4

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, ulica i autoput

X66.5

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X66.6

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X66.7

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, farma

X66.8

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, ostala specifična mesta

X66.9

Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neoznačena mesta

X67

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama

X67.0

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, kuća

X67.1

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, institucija kao prebivalište

X67.2

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X67.3

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, mesta za sport i atletiku

X67.4

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, ulica i autoput

X67.5

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X67.6

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X67.7

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, farma

X67.8

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, ostala specifična mesta

X67.9

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neoznačena mesta

X68

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima

X68.0

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, kuća

X68.1

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, institucija kao prebivalište

X68.2

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X68.3

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, mesta za sport i atletiku

X68.4

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, ulica i autoput

X68.5

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X68.6

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X68.7

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, farma

X68.8

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, ostala specifična mesta

X68.9

Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima, neoznačena mesta

X69

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X69.0

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, kuća

X69.1

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, institucija kao prebivalište

X69.2

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X69.3

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, mesta za sport i atletiku

X69.4

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, ulica i autoput

X69.5

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X69.6

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X69.7

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, farma

X69.8

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, ostala specifična mesta

X69.9

Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, neoznačena mesta

X70

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem

X70.0

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, kuća

X70.1

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, institucija kao prebivalište

X70.2

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X70.3

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, mesta za sport i atletiku

X70.4

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, ulica i autoput

X70.5

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X70.6

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X70.7

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, farma

X70.8

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, ostala specifična mesta

X70.9

Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem, neoznačena mesta

X71

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem

X71.0

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, kuća

X71.1

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, institucija kao prebivalište

X71.2

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X71.3

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, mesta za sport i atletiku

X71.4

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, ulica i autoput

X71.5

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X71.6

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X71.7

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, farma

X71.8

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, ostala specifična mesta

X71.9

Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem, neoznačena mesta

X72

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera

X72.0

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, kuća

X72.1

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, institucija kao prebivalište

X72.2

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X72.3

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, mesta za sport i atletiku

X72.4

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, ulica i autoput

X72.5

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X72.6

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X72.7

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, farma

X72.8

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, ostala specifična mesta

X72.9

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera, neoznačena mesta

X73

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja

X73.0

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, kuća

X73.1

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, institucija kao prebivalište

X73.2

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X73.3

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, mesta za sport i atletiku

X73.4

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, ulica i autoput

X73.5

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X73.6

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X73.7

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, farma

X73.8

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, ostala specifična mesta

X73.9

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja, neoznačena mesta

X74

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja

X74.0

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, kuća

X74.1

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, institucija kao prebivalište

X74.2

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X74.3

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, mesta za sport i atletiku

X74.4

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, ulica i autoput

X74.5

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X74.6

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X74.7

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, farma

X74.8

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, ostala specifična mesta

X74.9

Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja, neoznačena mesta

X75

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom

X75.0

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, kuća

X75.1

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, institucija kao prebivalište

X75.2

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X75.3

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, mesta za sport i atletiku

X75.4

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, ulica i autoput

X75.5

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X75.6

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X75.7

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, farma

X75.8

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, ostala specifična mesta

X75.9

Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom, neoznačena mesta

X76

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom

X76.0

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, kuća

X76.1

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, institucija kao prebivalište

X76.2

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X76.3

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, mesta za sport i atletiku

X76.4

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, ulica i autoput

X76.5

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X76.6

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X76.7

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, farma

X76.8

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, ostala specifična mesta

X76.9

Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom, neoznačena mesta

X77

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

X77.0

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, kuća

X77.1

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, institucija kao prebivalište

X77.2

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X77.3

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, mesta za sport i atletiku

X77.4

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, ulica i autoput

X77.5

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X77.6

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X77.7

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, farma

X77.8

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, ostala specifična mesta

X77.9

Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neoznačena mesta

X78

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom

X78.0

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, kuća

X78.1

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, institucija kao prebivalište

X78.2

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X78.3

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, mesta za sport i atletiku

X78.4

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, ulica i autoput

X78.5

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X78.6

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X78.7

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, farma

X78.8

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, ostala specifična mesta

X78.9

Namerno samopovređivanje oštrim predmetom, neoznačena mesta

X79

Namerno samopovređivanje tupim predmetom

X79.0

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, kuća

X79.1

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, institucija kao prebivalište

X79.2

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X79.3

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, mesta za sport i atletiku

X79.4

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, ulica i autoput

X79.5

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X79.6

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X79.7

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, farma

X79.8

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, ostala specifična mesta

X79.9

Namerno samopovređivanje tupim predmetom, neoznačena mesta

X80

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine

X80.0

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, kuća

X80.1

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, institucija kao prebivalište

X80.2

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X80.3

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, mesta za sport i atletiku

X80.4

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, ulica i autoput

X80.5

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X80.6

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X80.7

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, farma

X80.8

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, ostala specifična mesta

X80.9

Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine, neoznačena mesta

X81

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu

X81.0

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, kuća

X81.1

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, institucija kao prebivalište

X81.2

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X81.3

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, mesta za sport i atletiku

X81.4

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, ulica i autoput

X81.5

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X81.6

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X81.7

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, farma

X81.8

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, ostala specifična mesta

X81.9

Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu, neoznačena mesta

X82

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila

X82.0

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, kuća

X82.1

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, institucija kao prebivalište

X82.2

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X82.3

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, mesta za sport i atletiku

X82.4

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, ulica i autoput

X82.5

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X82.6

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X82.7

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, farma

X82.8

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, ostala specifična mesta

X82.9

Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila, neoznačena mesta

X83

Namerno samopovređivanje na druge označene načine

X83.0

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, kuća

X83.1

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, institucija kao prebivalište

X83.2

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X83.3

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, mesta za sport i atletiku

X83.4

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, ulica i autoput

X83.5

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X83.6

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X83.7

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, farma

X83.8

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, ostala specifična mesta

X83.9

Namerno samopovređivanje na druge označene načine, neoznačena mesta

X84

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

X84.0

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, kuća

X84.1

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, institucija kao prebivalište

X84.2

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X84.3

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, mesta za sport i atletiku

X84.4

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, ulica i autoput

X84.5

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X84.6

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X84.7

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, farma

X84.8

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, ostala specifična mesta

X84.9

Namerno samopovređivanje na neoznačene načine, neoznačena mesta

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.