MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S10

Povrchní poranění krku
Laesio traumatica colli superficialis

S10.0

Zhmoždění (kontuze) hrdla
Contusio juguli

S10.1

Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae et non specificatae

S10.7

Mnohočetná povrchní poranění krku
Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices

S10.8

Povrchní poranění jiných částí krku
Laesio traumatica partium colli aliairum superficialis

S10.9

Povrchní poranění krku‚ část NS
Laesio traumatica colli superficialis parte non specificata

S11

Otevřená rána krku
Vulnus apertum colli

S11.0

Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
Vulnus apertum laryngis et tracheae

S11.1

Otevřená rána postihující štítnou žlázu
Vulnus apertum glanduale thyreoideae

S11.2

Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
Vulnus apertum pharyngis et oesophagi, pars cervicalis

S11.7

Mnohočetné otevřené rány krku
Vulnera aperta colli multiplicia

S11.8

Otevřená rána jiných částí krku
Vulnus apertum partium colli aliarum

S11.9

Otevřená rána krku‚ část NS
Vulnus apertum partis colli, non specificatum

S12

Zlomenina krku
Fractura colli

S12.0

Zlomenina prvního krčního obratle
Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.1

Zlomenina druhého krčního obratle
Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.2

Zlomenina jiného určeného krčního obratle
Fractura vertebrae cervicalis aliae specificatae

S12.7

Mnohočetné zlomeniny krční páteře
Fractureae columnae vertebralis cervicalis multiplices

S12.8

Zlomenina jiných částí krku
Fractura aliarum partium colli

S12.9

Zlomenina krku‚ část NS
Fractura partis colli, non specificatae

S13

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

S13.0

Úrazová ruptura krční meziobratlové ploténky
Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis

S13.1

Vymknutí krčního obratle
Luxatio vertebrae cervicalis

S13.2

Vymknutí jiných neurčených částí krku
Luxatio partium colli aliarum et non specificarum

S13.3

Mnohočetná vymknutí krku
Luxatio colli multiplex

S13.4

Podvrtnutí a natažení krční páteře
Distorsio et distensio columnae vertebrlis cervicalis

S13.5

Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S13.6

Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum et non specificatarum

S14

Poranění nervů a míchy v úrovni krku
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli

S14.0

Otřes a edém krční míchy
Commotio et oedema medullae spinalis cervicalis

S14.1

Jiná a neurčená poranění krční míchy
Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae et non specificatae

S14.2

Poranění nervového kořene krční míchy
Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis

S14.3

Poranění pažní pleteně (brachiálního plexu)
Laesio traumatica plexus brachialis

S14.4

Poranění periferních nervů krku
Laesio traumatica nervorum cervicalium periphericorum

S14.5

Poranění krčních sympatických nervů
Laesio traumatica nervorum sympatheticorum colli

S14.6

Poranění jiných a neurčených nervů krku
Laesio traumatica nervorum colli aliorum et non specificatorum

S15

Poranění krevních cév v úrovni krku
Laesio traumatica vasorum colli

S15.0

Poranění krční tepny [arteriae carotis]
Laesio traumatica arteriae carotidis

S15.1

Poranění vertebrální tepny
Laesio traumatica arteriae vertebralis

S15.2

Poranění zevní hrdelní žíly [venae jugularis externae]
Laesio traumatica venae jugularis externae

S15.3

Poranění vnitřní hrdelní žíly [venae jugularis internae]
Laesio traumatica venae jugularis internae

S15.7

Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
Laesio traumatica vasorum colli multiplicium

S15.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
Laesio traumatica vasorum colli aliorum

S15.9

Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
Laesio traumatica vasis colli, non specificati

S16

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
Laesio traumatica musculi et tendinis colli

S17

Drtivé poranění (rozdrcení) krku
Conquassatio colli

S17.0

Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
Conquassatio laryngis et tracheae

S17.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
Conquassatio colli, aliarum partium

S17.9

Drtivé poranění (rozdrcení) krku‚ část NS
Conquassatio colli, parte non specificata

S18

Úrazová amputace v úrovni krku
Amputatio traumatica regionis colli

S19

Jiná a neurčená poranění krku
Laesiones traumatica colli aliae et non specificatae

S19.7

Mnohočetná poranění krku
Laesiones traumaticae colli multiplices

S19.8

Jiná určená poranění krku
Laesiones traumaticae coli aliae, specificatae

S19.9

Neurčené poranění krku
Laesio traumatica colli, non specificata

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.