MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S40

Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis

S40.0

Zhmoždění (kontuze) ramene a paže (nadloktí)
Contusio regionis deltoideae et brachii

S40.7

Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices

S40.8

Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae

S40.9

Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficialis, non specificata

S41

Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii

S41.0

Otevřená rána ramene
Vulnus apertum regionis deltoideae

S41.1

Otevřená rána paže (nadloktí)
Vulnus apertum brachii

S41.7

Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia

S41.8

Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
Vulnus apertum partium cinguli pectoralis aliarum et non specificatarum

S42

Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
Fractura regionis deltoideae et brachii

S42.0

Zlomenina klíční kosti [fractura claviculae]
Fractura claviculae

S42.1

Zlomenina lopatky [fractura scapulae]
Fractura scapulae

S42.2

Zlomenina horního konce pažní kosti (humeru)
Fractura humeri, extremitatis proximalis

S42.3

Zlomenina diafýzy pažní kosti (humeru)
Fractura corporis humeri

S42.4

Zlomenina dolního konce pažní kosti (humeru)
Fractura humeri, extremitatis distalis

S42.7

Mnohočetné zlomeniny klíční kosti‚ lopatky a pažní kosti
Fractura claviculae, scapulae et humeri multiplex

S42.8

Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
Fractura regionis deltoideae et brachii alia

S42.9

Zlomenina ramenního pletence‚ část neurčena
Fractura regionis deltoidae, non specificata

S43

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

S43.0

Vymknutí ramenního kloubu
Luxatio articuli humeroscapularis

S43.1

Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
Luxatio articuli acromioclavicularis

S43.2

Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
Luxatio articuli sternoclavicularis

S43.3

Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum

S43.4

Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S43.5

Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S43.6

Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S43.7

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního
Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum

S44

Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii

S44.0

Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii

S44.1

Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervi mediani regionis brachii

S44.2

Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervi radialis regionis brachii

S44.3

Poranění ramenního (axilárního) nervu
Laesio traumatica nervi axillaris

S44.4

Poranění svalově kožního (muskulokutánního) nervu
Laesio traumatica nervi musculocutanei

S44.5

Poranění kožního senzorického nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et brachii

S44.7

Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S44.8

Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervorum regionis axillaris et brachii aliorum

S44.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica nervi regionis deltoideae et brachii non specificati

S45

Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii

S45.0

Poranění podpažní (axilární) tepny
Laesio traumatica arteriae axillaris

S45.1

Poranění pažní (brachiální) tepny
Laesio traumatica arteriae brachialis

S45.2

Poranění podpažní nebo pažní žíly
Laesio traumatica venae axillaris sive venae brachialis

S45.3

Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica venae superficialis, regionis deltoideae et brachii

S45.7

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S45.8

Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii aliorum

S45.9

Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica vasis regionis deltoideae et brachii, non specificati

S46

Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

S46.0

Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
Laesio traumatica tendinis musculi rotatoris articuli humeri

S46.1

Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu (bicepsu)
Laesio traumatica capitis longi(et tendinis eius) musculi biciptis brachii

S46.2

Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu (bicepsu)
Laesio traumatica musculi(et tendinis eius) bicipitis brachii alia

S46.3

Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu (tricepsu)
Laesio traumatica musculi et tendinis musculi tricipitis brachii

S46.7

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica musculorum et tendinis regionis deitoideae et brachii multiplicium

S46.8

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis deitoideae et brachii aliorum

S46.9

Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica musculi et tendinis non specificatae, regionis deltoideae et brachii

S47

Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
Conquassatio regionis deltoideae et brachii

S48

Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)
Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii

S48.0

Úrazová amputace v ramenním kloubu
Amputatio traumatica articuli humeroscapularis

S48.1

Úrazová amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
Amputatio traumatica inter regionem deltoideam et cubitum

S48.9

Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)‚ úroveň NS
Amputatio traumatica humeri et brachii, non specificata

S49

Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae

S49.7

Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii multiplices

S49.8

Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, specificatae

S49.9

Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, non specificata

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.