MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S60

Povrchní poranění zápěstí a ruky
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

S60.0

Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky bez poškození nehtu
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1

Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky s poškozením nehtu
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2

Zhmoždění (kontuze) jiných částí zápěstí a ruky
Contusio carpi et manus alia

S60.7

Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex

S60.8

Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae

S60.9

Povrchní poranění zápěstí a ruky NS
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata

S61

Otevřená rána zápěstí a ruky
Vulnus apertum carpi et manus

S61.0

Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S61.1

Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S61.7

Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
Vulnus apertum carpi et manus multiplex

S61.8

Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.9

Otevřená rána zápěstí a ruky‚ část NS
Vulnus apertum partis carpi et manus, non specificatae

S62

Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
Fractura carpi et manus

S62.0

Zlomenina člunkové (skafoidní) kosti ruky [fractura ossis navicularis]
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1

Zlomenina jiné zápěstní (karpální) kosti nebo kostí
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.2

Zlomenina první záprstní (metakarpální) kosti
Fractura ossis metacarpalis primi

S62.3

Zlomenina jiné záprstní (metakarpální) kosti
Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.4

Mnohočetné zlomeniny záprstních (metakarpálních) kostí
Fractura ossis metacarpalis multiplex

S62.5

Zlomenina palce (ruky)
Fractura pollicis

S62.6

Zlomenina jiného prstu (ruky)
Fractura digiti manus alterius

S62.7

Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
Fractura digiti manus multiplex

S62.8

Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0

Vymknutí zápěstí
Luxatio carpi

S63.1

Vymknutí prstu (ruky)
Luxatio digiti manus

S63.2

Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
Luxatio digitorum multiplex

S63.3

Úrazová ruptura vazu zápěstí a karpu
Ruptura traumatica ligamenti carpi

S63.4

Úrazová ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeálního(-ch) a interfalangeálního(-ch)kloubu(-ů)
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus

S63.5

Podvrtnutí a natažení zápěstí
Distorsio et distensio carpi

S63.6

Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.7

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64

Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervorum carpi et manus

S64.0

Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus

S64.1

Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus

S64.2

Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus

S64.3

Poranění prstního (digitálního) nervu palce ruky
Laesio traumatica nervi pollicis

S64.4

Poranění prstního (digitálního) nervu jiného prstu ruky
Laesio traumatica nervi digiti manus, alterius

S64.7

Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8

Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum

S64.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus, non specificati

S65

Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

S65.0

Poranění loketní (ulnární) tepny v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus

S65.1

Poranění vřetenní (radiální) tepny v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus

S65.2

Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
Laesio traumatica arcus palmaris superficialis

S65.3

Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
Laesio traumatica arcus palmaris profundi

S65.4

Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis

S65.5

Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7

Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium

S65.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum

S65.9

Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus, non specificati

S66

Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus

S66.1

Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius

S66.2

Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus

S66.3

Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus

S66.4

Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus

S66.5

Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus

S66.6

Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7

Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium

S66.8

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum

S66.9

Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus, non specificati

S67

Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
Conquasatio carpi et manus

S67.0

Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky
Conquasatio pollicis et digiti alterius

S67.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
Conquasatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68

Úrazová amputace v úrovni zápěstí a ruky
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0

Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
Amputatio traumatica pollicis (completa)(partiallis)

S68.1

Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
Amputatio traumatica digiti alterius (completa)(partialis)

S68.2

Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa)(partialis)

S68.3

Kombinovaná úrazová amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
Amputatio traumatica (partis) digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4

Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
Amputatio traumatica manus in regione carpi traumatica

S68.8

Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
Amputatio traumatica partium carpi et manus aliarum

S68.9

Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
Amputatio traumatica carpi et manus, regionis non specificatae

S69

Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7

Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
Laesio traumatica carpi et manus multiplex

S69.8

Jiná určená poranění zápěstí a ruky
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae, specificatae

S69.9

Neurčené poranění zápěstí a ruky
Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.