MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T00

Povrchní poranění postihující více částí těla
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium superficiales

T00.0

Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
Laesiones tramuaticae capitis et colli superficiales

T00.1

Povrchní poranění postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae thoracis, abdominis, regionis lumbalis (et pelvis) superficiales

T00.2

Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Laesio traumatica extremitatis (-um) superioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.3

Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Laesio traumatica extremitatis (-um) inferioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.6

Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi)končetinou(-ami)
Laesio traumatica extremitatis (-um)) superioris (-um) et inferioris (-um) superficialis multiplex

T00.8

Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
Laesio traumatica regionum corporis aliarum superficialis combinata

T00.9

Mnohočetná povrchní poranění NS
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, non specificatae

T01

Otevřené rány postihující více částí těla
Vulnus apertum regionum corporis multiplicium

T01.0

Otevřené rány postihující hlavu s krkem
Vulnus apertum capitis (et colli)

T01.1

Otevřené rány postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Vulnus apertum thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T01.2

Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3

Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6

Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris et extremitatis inferioris multiplicium

T01.8

Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
Vulnus apertum regionum corporis aliarum combinatum

T01.9

Mnohočetné otevřené rány NS
Vulnus apertum corporis multiplex, non specificatum

T02

Zlomeniny postihující více částí těla
Fracturae regionum corporis multiplicium

T02.0

Zlomeniny postihující hlavu s krkem
Fracturae capitis et colli

T02.1

Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.2

Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
Fractura regionum extremitatis superioris unae multiplicium

T02.3

Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
Fractura regionum extremitatis inferioris unae multiplicium

T02.4

Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.5

Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.6

Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Fracturae regionum extremitatis superioris (-um) et inferioris (-um) multiplicium

T02.7

Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)
Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T02.8

Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
Fracturae regionum corporis aliarum combinatae

T02.9

Mnohočetné zlomeniny NS
Fractura multipliex, non specificata

T03

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium

T03.0

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
Luxatio, distorsio et distensio capitis et colli

T03.1

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
Luxatio, distorsio et distensio thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující vice částí horní(-ch) končetin(-y)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T03.3

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující vice částí dolní(-ch) končetin(-y)
Luxatio, distorsio et distensio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T03.4

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi)končetinou(-ami)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris (-um)

T03.8

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis aliarum combinata

T03.9

Mnohočetná vymknutí‚ podvrtnutí a natažení NS
Luxatio, distrosio et distensio multiplex, non specificata

T04

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
Conquassatio capitis et colli

T04.1

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T04.3

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T04.4

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi)končetinou(-ami)
Conquassatio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris(-um) multiplex

T04.7

Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem‚ dolní části zad a pánves končetinou(-ami)
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T04.8

Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla
Conquassatio regionum corporis aliarum, combinata

T04.9

Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
Conquassatio multiplex, non specificata

T05

Úrazové amputace postihující více částí těla
Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.0

Úrazové amputace obou rukou
Amputatio traumatica manus, bilateralis

T05.1

Úrazové amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň‚ kromě ruky)
Amputatio traumatica manus unius et membri superioris alterius [in qualibet regione manu exclusa]

T05.2

Úrazové amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
Amputatio traumatica extremitatis superioris bilateralis [in qualibet regione]

T05.3

Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
Amputatio traumatica pedis bilateralis

T05.4

Úrazové amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy (kterákoliv úroveň‚ kroměnohy pod kotníkem)
Amputatio traumatica pedis et membri inferioris alterius [in qualibet regione, excepto pede]

T05.5

Úrazové amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis indefinitae bilateralis [in qualibet regione]

T05.6

Úrazové amputace horních a dolních končetin‚ kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)
Amputatio traumatica extremitatum superiorum et inferiorum, combinata [in qualibet regione]

T05.8

Úrazové amputace postihující jinak kombinované části těla
Amputationes traumaticae combinatae regionum corporis aliarum

T05.9

Mnohočetné úrazové amputace NS
Amputationes multiplices traumaticae, non specificatae

T06

Jiná poranění postihující více částí těla nezařazená jinde
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium aliae, non alibi classificatae

T06.0

Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku
Laesio traumatica cerebri et nervorum cranialium cum traumatis nervorum et medullae spinalis reginis colli

T06.1

Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis regionum corporis multiplicium aliarum

T06.2

Poranění nervů postihující více částí těla
Laesio traumatica nervorum regionum corporis multiplicium

T06.3

Poranění cév postihující více částí těla
Laesiones traumaticae vasorum regionum corporis multiplicum

T06.4

Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
Laesiones traumaticae musculi et tendinis regionum corporis multiplicium

T06.5

Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními
Laesio traumatica organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8

Jiná určená poranění postihující více částí těla
Laesio traumatica regionum corporis multiplicium alia, specificata

T07

Neurčená mnohočetná poranění
Laesiones traumataicae mutiplices, non specificatae

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.