MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

T90

Následky poranění hlavy
Sequelae laesionum traumaticarum capitis

T90.0

Následky povrchního poranění hlavy
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales

T90.1

Následky otevřené rány hlavy
Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2

Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3

Následky poranění mozkových nervů
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii

T90.4

Následky poranění oka a očnice
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae

T90.5

Následky nitrolebního poranění
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis

T90.8

Následky jiných určených poranění hlavy
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum

T90.9

Následky neurčeného poranění hlavy
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae

T91

Následky poranění krku a trupu
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci

T91.0

Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1

Následky zlomeniny páteře
Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2

Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3

Následky poranění míchy
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis

T91.4

Následky poranění nitrohrudních orgánů
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis

T91.5

Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis

T91.8

Následky jiných určených poranění krku a trupu
Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci aliarum specificatarum

T91.9

Následky neurčeného poranění krku a trupu
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae

T92

Následky poranění horní končetiny
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris

T92.0

Následky otevřené rány horní končetiny
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1

Následky zlomeniny paže
Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2

Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3

Následky vymknutí‚ podvrtnutí a natažení horní končetiny
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4

Následky poranění nervu horní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris

T92.5

Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6

Následky drtivého poranění (rozdrcení) a úrazové amputace horní končetiny
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8

Následky jiných určených poranění horní končetiny
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum

T92.9

Následky neurčeného poranění horní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae

T93

Následky poranění dolní končetiny
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris

T93.0

Následky otevřené rány dolní končetiny
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1

Následky zlomeniny kosti stehenní
Sequelae fracturae femoris

T93.2

Následky jiných zlomenin dolní končetiny
Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3

Následky vymknutí‚ podvrtnutí a natažení dolní končetiny
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4

Následky poranění nervu dolní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris

T93.5

Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6

Následky drtivého poranění (rozdrcení) a úrazové amputace dolní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputatione extremitatis inferioris

T93.8

Následky jiných určených poranění dolní končetiny
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum

T93.9

Následky neurčeného poranění dolní končetiny
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae

T94

Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicum, non specificatarum

T94.0

Následky poranění postihujících více částí těla
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicium

T94.1

Následky poranění neurčených částí těla
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum

T95

Následky popálenin‚ poleptání a omrzlin
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis

T95.0

Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny hlavy a krku
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1

Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny trupu
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2

Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny horní končetiny
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3

Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny dolní končetiny
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4

Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiženéhopovrchu těla
Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8

Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny‚ poleptání a omrzliny
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius specificatae

T95.9

Následky neurčené(-ho) popáleniny‚ poleptání a omrzliny
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96

Následky otravy léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis

T97

Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus

T98

Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.0

Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1

Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2

Následky některých časných komplikací úrazů
Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3

Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde
Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis, non alibi classificatae

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.