MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S50

Povrchní poranění lokte a předloktí
Laesio traumatica antebrachii, superficialis

S50.0

Zhmoždění (kontuze) lokte
Contusio cubiti

S50.1

Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí předloktí
Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum

S50.7

Mnohočetná povrchní poranění předloktí
Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex

S50.8

Jiná povrchní poranění předloktí
Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae

S50.9

Povrchní poranění předloktí NS
Laesio traumatica antebrachii, superficialis, non specificata

S51

Otevřená rána předloktí
Vulnus apertum antebrachii

S51.0

Otevřená rána lokte
Vulnus apertum cubiti

S51.7

Mnohočetné otevřené rány předloktí
Vulnus apertum antebrachii multiplex

S51.8

Otevřená rána jiných částí předloktí
Vulnus apertum antebrachii aliud

S51.9

Otevřená rána předloktí‚ část NS
Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae

S52

Zlomenina lokte a předloktí
Fractura antebrachii

S52.0

Zlomenina horního konce loketní kosti (ulny)
Fractura ulnae, extremitas proximalis

S52.1

Zlomenina horního konce vřetenní kosti (radia)
Fractura radii, extremitas proximalis

S52.2

Zlomenina diafýzy kosti loketní (ulny)
Fractura corporis ulnae

S52.3

Zlomenina diafýzy kosti vřetenní (radia)
Fractura corporis radii

S52.4

Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
Fractura corporis ulnae et radii

S52.5

Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (radia)
Fractura radii, extremitas distalis

S52.6

Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
Fractura ulnae et radii, extremitatis distalis

S52.7

Mnohočetné zlomeniny předloktí
Fractura antebrachii multiplex

S52.8

Zlomenina jiných částí předloktí
Fractura antebrachii alia

S52.9

Zlomenina předloktí‚ část NS
Fractura partis antebrachii non specificata

S53

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

S53.0

Vymknutí hlavičky kosti vřetenní (radia)
Luxatio capitis radii

S53.1

Vymknutí lokte NS
Luxatio cubiti, non specificata

S53.2

Úrazová ruptura radiálního kolaterálního vazu
Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis

S53.3

Úrazová ruptura ulnárního kolaterálního vazu
Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis

S53.4

Podvrtnutí a natažení lokte
Distorsio et distensio cubiti

S54

Poranění nervů v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervorum antebrachii

S54.0

Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii

S54.1

Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii

S54.2

Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii

S54.3

Poranění kožního senzorického nervu v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii

S54.7

Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium

S54.8

Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum

S54.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati

S55

Poranění krevních cév v úrovni předloktí
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

S55.0

Poranění loketní tepny [arteriae ulnaris] v úrovni předloktí
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii

S55.1

Poranění vřetenní tepny [arteriae radialis] v úrovni předloktí
Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii

S55.2

Poranění žíly v úrovni předloktí
Laesio traumatica venae regionis antebrachii

S55.7

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii

S55.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia

S55.9

Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati

S56

Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

S56.0

Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii

S56.1

Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) dlouhého flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovnipředloktí
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii

S56.2

Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii

S56.3

Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regionis antebrachii

S56.4

Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii

S56.5

Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia

S56.7

Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium

S56.8

Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliorum, non specificatorum

S57

Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
Conquassatio antebrachii

S57.0

Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
Conquassatio cubiti

S57.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
Conquassatio antebrachii alia

S57.9

Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí‚ část NS
Conquassatio partis antebrachii non specificatae

S58

Úrazová amputace předloktí
Amputatio traumatica antebrachii

S58.0

Úrazová amputace v úrovni lokte
Amputatio traumatica regionis cubiti

S58.1

Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
Amputatio traumatica inter regionem cubiti et carpi

S58.9

Úrazová amputace předloktí‚ úroveň NS
Amputatio traumatica antebrachii, regione non specificata

S59

Jiná a neurčená poranění předloktí
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

S59.7

Mnohočetná poranění předloktí
Laesiones traumaticae antebrachii multiplices

S59.8

Jiná určená poranění předloktí
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, specificatae

S59.9

Neurčené poranění předloktí
Laesio traumatica antebrachii, non specificata

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.