MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T66

Neurčené účinky záření (radiace)
Effectus radiationis, non specificatus

T67

Účinky horka a světla
Effectus caloris et lucis

T67.0

Úpal tepelný a sluneční
Ictus e calore et sole (insolatio)

T67.1

Mdloba (synkopa) z horka
Syncopa e calore

T67.2

Křeče z horka
Convulsiones e calore

T67.3

Anhydrotické vyčerpání z horka
Exhaustio e calore anhydrotica

T67.4

Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
Exhaustio e calore propter deficientiam salis

T67.5

Vyčerpání z horka NS
Exhaustio e calore, non specificata

T67.6

Přechodná únava z horka
Fatigatio e calore transitoria

T67.7

Edém z horka
Oedema e calore

T67.8

Jiné účinky horka a světla
Effectus caloris et lucis alii

T67.9

Účinek horka a světla NS
Effectus caloris et lucis, non specificati

T68

Hypotermie
Hypothermia

T69

Jiné účinky snížené teploty
Effectus temperaturae reductae alii

T69.0

Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
Immersio manus et pedis

T69.1

Oznobeniny
Perniones

T69.8

Jiné určené účinky snížené teploty
Effectus reductionis temperaturae alii, specificati

T69.9

Účinek snížené teploty NS
Effectus reductionis temperaturae, non specificatus

T70

Účinky tlaku vzduchu a vody
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae

T70.0

Ušní barotrauma
Barotrauma auris

T70.1

Barotrauma dutin
Barotrauma sinus

T70.2

Jiné a neurčené účinky velké výšky
Effectus altitudinis magnae alii, non specificati

T70.3

Kesonová nemoc (dekompresní nemoc)
Morbus capsicus

T70.4

Účinky tekutin pod vysokým tlakem
Effectus hypercompressionis in fluidis

T70.8

Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae alii

T70.9

Účinek tlaku vzduchu a vody NS
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae, non specificatus

T71

(Za)dušení
Asphyxia

T73

Účinky jiné deprivace – újmy
Effectus deprivationum aliarum

T73.0

Účinky hladu
Inanitio

T73.1

Účinky žízně
Effectus sitis (dipsesis)

T73.2

Vyčerpání způsobené polohou
Exhaustio propter expositionem

T73.3

Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
Exhaustio propter exercitationem nimiam

T73.8

Jiné účinky deprivace
Effectus deprivationis alii

T73.9

Účinek deprivace NS
Effectus deprivationis, non specificati

T74

Syndromy týrání
Syndroma maltractationis

T74.0

Zanedbání nebo opuštění
Neglegentia sive derelictio

T74.1

Tělesné týrání
Abusus physicus

T74.2

Pohlavní zneužívání
Abusus sexualis

T74.3

Psychologické týrání
Abusus psychologicus

T74.8

Jiný syndrom týrání
Syndromata maltractationis alia

T74.9

Syndrom týrání NS
Syndroma maltractationis, non specificatum

T75

Účinky jiných vnějších příčin
Effectus causarum externarum aliarum

T75.0

Účinky blesku
Effectus fulguris

T75.1

Tonutí a utonutí
Immersio et submersio non letalis

T75.2

Účinky vibrace
Effectus vibrationum

T75.3

Nemoc z pohybu
Kinetosis

T75.4

Účinky elektrického proudu
Effectus cursus electrici

T75.8

Jiné určené účinky vnějších příčin
Effectus causarum externarum alii, specificati

T78

Nepříznivé účinky nezařazené jinde
Effectus adversi, non alibi classificati

T78.0

Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam

T78.1

Jiné nežádoucí reakce na potravu nezařazené jinde
Reactiones ad alimentum adversae aliae, non alibi classificatae

T78.2

Anafylaktický šok NS
Afflictus (shock) anaphylacticus, non specificatus

T78.3

Angioneurotický edém
Oedema angioneuroticum

T78.4

Alergie NS
Allergia, non specificata

T78.8

Jiné nepříznivé účinky nezařazené jinde
Effectus adversi alii, non alibi classificati

T78.9

Nepříznivý účinek NS
Effectus adversus, non specificatus

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.