MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S20

Povrchní poranění hrudníku
Laesio traumatica thoracis superficialis

S20.0

Zhmoždění (kontuze) prsu
Contusio mammae

S20.1

Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae et non specificatae

S20.2

Zhmoždění (kontuze) hrudníku
Contusio thoracis

S20.3

Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
Laesiones trumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.4

Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae

S20.7

Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices

S20.8

Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificarum superficialis

S21

Otevřená rána hrudníku
Vulnus apertum thoracis

S21.0

Otevřená rána prsu
Vulnus apertum mammae

S21.1

Otevřená rána přední stěny hrudníku
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2

Otevřená rána zadní stěny hrudníku
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7

Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8

Otevřená rána jiných částí hrudníku
Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.9

Otevřená rána hrudníku‚ část NS
Vulnus apertum thoracis, parte non specificata

S22

Zlomenina žebra (žeber)‚ hrudní kosti a hrudní páteře
Fractura costae(costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

S22.0

Zlomenina hrudního obratle
Fractura vertebrae thoracalis

S22.1

Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2

Zlomenina hrudní kosti (sterna)
Fractura sterni

S22.3

Zlomenina žebra [fractura costae]
Fractura costae

S22.4

Mnohočetné zlomeniny žeber
Fracturae costarum multiplices

S22.5

Prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním)
Thorax fluitans

S22.8

Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9

Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
Fractura ossis thoracis, parte non specificata

S23

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0

Úrazová ruptura hrudní meziobratlové ploténky
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis

S23.1

Vymknutí hrudního obratle
Luxatio vertebrae thoracalis

S23.2

Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
Luxatio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S23.3

Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4

Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
Distorsio et distensio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S24

Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

S24.0

Otřes a edém hrudní míchy
Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1

Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae et non specificatae

S24.2

Poranění nervového kořene hrudní míchy
Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3

Poranění periferních nervů hrudníku
Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis

S24.4

Poranění hrudních sympatických nervů
Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium

S24.5

Poranění jiných nervů hrudníku
Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum

S24.6

Poranění neurčeného nervu hrudníku
Laesio traumatica nervi thoracalis, non specificata

S25

Poranění krevních cév hrudníku
Laesio traumatica vasorum thoracis

S25.0

Poranění hrudní aorty
Laesio traumatica aortae thoracalis

S25.1

Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2

Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
Laesio traumatica venae cavae superioris

S25.3

Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4

Poranění plicních krevních cév
Laesio traumatica vasorum pulmonalium

S25.5

Poranění mezižeberních krevních cév
Laesio traumatica vasorum intercostalium

S25.7

Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium

S25.8

Poranění jiných krevních cév hrudníku
Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum

S25.9

Poranění neurčených krevních cév hrudníku
Laesio traumatica vasis thoracis, non specificati

S26

Poranění srdce
Laesio traumatica cordis

S26.0

Poranění srdce s hemoperikardem
Laesio traumatica cordis cum haemopericardio

S26.8

Jiná poranění srdce
Laesiones traumaticae cordis aliae

S26.9

Poranění srdce NS
Laesio traumatica cordis, non specificata

S27

Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum, non specificatorum

S27.0

Úrazový pneumotorax
Pneumotorax traumaticus

S27.1

Úrazový hemotorax
Haemothorax traumaticus

S27.2

Úrazový hemopneumotorax
Haemopneumothorax traumaticus

S27.3

Jiná poranění plic
Laesiones traumatica pulmonis aliae

S27.4

Poranění průdušky
Laesio traumatica bronchi

S27.5

Poranění hrudní části průdušnice
Laesio traumatica partis tracheae thoracalis

S27.6

Poranění pohrudnice
Laesio traumatica pleurae

S27.7

Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices

S27.8

Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
Laesio traumatica organorum thoracis aliorum, specificatorum

S27.9

Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
Laesio traumatica organi thoracis, non specificati

S28

Rozdrcení hrudníku a úrazová amputace části hrudníku
Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0

Rozdrcený hrudník
Conquassatio thoracis

S28.1

Úrazová amputace části hrudníku
Amputatio traumatica partis thoracis

S29

Jiná a neurčená poranění hrudníku
Laesiones traumaticae thoracis aliae et non specificatae

S29.0

Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis

S29.7

Mnohočetná poranění hrudníku
Laesiones traumaticae thoracis multiplices

S29.8

Jiná určená poranění hrudníku
Laesiones traumaticae thoracis aliae, specificatae

S29.9

Neurčené poranění hrudníku
Laesio traumatica thoracis, non specificata

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.