MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S70

Povrchní poranění kyčle a stehna
Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

S70.0

Zhmoždění (kontuze) kyčle
Contusio coxae

S70.1

Zhmoždění stehna
Contusio femoris

S70.7

Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, multiplex

S70.8

Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
Laesiones traumaticae regionis coxae et femoris superficiales aliae

S70.9

Povrchní poranění kyčle a stehna NS
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, non specificata

S71

Otevřená rána kyčle a stehna
Vulnus apertum regionis coxae et femoris

S71.0

Otevřená rána kyčle
Vulnus apertum coxae

S71.1

Otevřená rána stehna
Vulnus apertum femoris

S71.7

Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
Vulnus apertum regionis coxae et femoris multiplex

S71.8

Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
Vulnus apertum partium cinguli pelvici aliarum, non specificatarum

S72

Zlomenina kosti stehenní [fractura femoris]
Fractura femoris

S72.0

Zlomenina krčku kosti stehenní [fractura colli femoris]
Fractura colli femoris

S72.1

Pertrochanterická zlomenina
Fractura praetrochanterica

S72.2

Subtrochanterická zlomenina
Fractura subtrochanterica

S72.3

Zlomenina diafýzy kosti stehenní
Fractura corporis femoris

S72.4

Zlomenina dolního konce kosti stehenní
Fractura femoris extremitas distalis

S72.7

Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
Fractura femoris multiplex

S72.8

Zlomenina jiných částí kosti stehenní
Fracturae partium femoris aliarum

S72.9

Zlomenina kosti stehenní‚ část NS
Fractura femoris, pars non specificata

S73

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

S73.0

Vymknutí kyčle
Luxatio coxae

S73.1

Podvrtnutí a natažení kyčle
Distorsio et distensio coxae

S74

Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris

S74.0

Poranění sedacího (ischiadického) nervu v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervi ischiadici regionis coxae et femoris

S74.1

Poranění stehenního (femorálního) nervu v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervi femoralis regionis coxae et femoris

S74.2

Poranění kožního senzorického nervu v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis coxae et femoris

S74.7

Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris multiplicium

S74.8

Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris aliorum

S74.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica nervi regionis coxae et femoris, non specificati

S75

Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

S75.0

Poranění stehenní (femorální) tepny
Laesio traumatica arteriae femoris

S75.1

Poranění stehenní (femorální) žíly v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica venae femoralis regionis coxae et femoris

S75.2

Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis coxae et femoris

S75.7

Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris multiplicium

S75.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris aliorum

S75.9

Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica vasis regionis coxae et femoris, non specificati

S76

Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0

Poranění svalu a šlachy kyčle
Laesio traumatica musculi et tendinis coxae

S76.1

Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) quadricipitis femoris

S76.2

Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) adductoris femoris

S76.3

Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis femoris posterioris

S76.4

Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
Laesio traumatica musculorum et tendinum femoris aliorum, non specificatarum

S76.7

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
Laesio traumatica musoulorum et tendinum regionis coxae et femoris multiplicium

S77

Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
Conquassatio coxae et conquassatio femoris

S77.0

Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
Conquassatio coxae

S77.1

Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
Conquassatio femoris

S77.2

Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
Conquassatio coxae et femoris

S78

Úrazová amputace kyčle a stehna
Amputatio traumatica coxae et femoris

S78.0

Úrazová amputace v kyčelním kloubu
Amputatio traumatica ad articulationem coxae

S78.1

Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem
Amputatio traumatica inter regionem coxae et genus

S78.9

Úrazová amputace kyčle a stehna‚ úroveň NS
Amputatio traumatica coxae et femoris, regionis non specificatae

S79

Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, non specificatae

S79.7

Mnohočetná poranění kyčle a stehna
Laesiones traumaticae coxae et femoris multiplices

S79.8

Jiná určená poranění kyčle a stehna
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, specificatae

S79.9

Neurčené poranění kyčle a stehna
Laesio traumatica coxae et femoris, non specificata

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.