Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S10

Powierzchowny uraz szyi
Laesio traumatica colli superficialis

S10.0

Stłuczenie gardła
Contusio juguli

S10.1

Inne i nieokreślone powierzchowne urazy gardła
Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae et non specificatae

S10.7

Liczne powierzchowne urazy szyi
Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices

S10.8

Powierzchowny uraz innych części szyi
Laesio traumatica partium colli aliairum superficialis

S10.9

Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona
Laesio traumatica colli superficialis parte non specificata

S11

Otwarta rana szyi
Vulnus apertum colli

S11.0

Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę
Vulnus apertum laryngis et tracheae

S11.1

Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy
Vulnus apertum glanduale thyreoideae

S11.2

Otwarta rana obejmująca gardło i część szyjną przełyku
Vulnus apertum pharyngis et oesophagi, pars cervicalis

S11.7

Liczne otwarte rany szyi
Vulnera aperta colli multiplicia

S11.8

Otwarta rana innych części szyi
Vulnus apertum partium colli aliarum

S11.9

Otwarta rana szyi, część nieokreślona
Vulnus apertum partis colli, non specificatum

S12

Złamanie szyi
Fractura colli

S12.0

zamknięte
Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.0

Złamanie 1. kręgu szyjnego
Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.1

otwarte
Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.1

Złamanie 2. kręgu szyjnego
Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.2

Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
Fractura vertebrae cervicalis aliae specificatae

S12.7

Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
Fractureae columnae vertebralis cervicalis multiplices

S12.8

Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
Fractura aliarum partium colli

S12.9

Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
Fractura partis colli, non specificatae

S13

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

S13.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis

S13.1

Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
Luxatio vertebrae cervicalis

S13.2

Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
Luxatio partium colli aliarum et non specificarum

S13.3

Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
Luxatio colli multiplex

S13.4

Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
Distorsio et distensio columnae vertebrlis cervicalis

S13.5

Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy
Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S13.6

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum et non specificatarum

S14

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli

S14.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Commotio et oedema medullae spinalis cervicalis

S14.1

Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae et non specificatae

S14.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis

S14.3

Uraz splotu ramiennego
Laesio traumatica plexus brachialis

S14.4

Uraz obwodowych nerwów szyi
Laesio traumatica nervorum cervicalium periphericorum

S14.5

Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym
Laesio traumatica nervorum sympatheticorum colli

S14.6

Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
Laesio traumatica nervorum colli aliorum et non specificatorum

S15

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi
Laesio traumatica vasorum colli

S15.0

Uraz tętnicy szyjnej
Laesio traumatica arteriae carotidis

S15.1

Uraz tętnicy kręgowej
Laesio traumatica arteriae vertebralis

S15.2

Uraz żyły szyjnej zewnętrznej
Laesio traumatica venae jugularis externae

S15.3

Uraz żyły szyjnej wewnętrznej
Laesio traumatica venae jugularis internae

S15.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
Laesio traumatica vasorum colli multiplicium

S15.8

Uraz innych naczyń krwionośnych w obrębie szyi
Laesio traumatica vasorum colli aliorum

S15.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego w obrębie szyi
Laesio traumatica vasis colli, non specificati

S16

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
Laesio traumatica musculi et tendinis colli

S17

Uraz zmiażdżeniowy szyi
Conquassatio colli

S17.0

Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy
Conquassatio laryngis et tracheae

S17.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi
Conquassatio colli, aliarum partium

S17.9

Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona
Conquassatio colli, parte non specificata

S18

Amputacja urazowa na poziomie szyi
Amputatio traumatica regionis colli

S19

Inne i nieokreślone urazy szyi
Laesiones traumatica colli aliae et non specificatae

S19.7

Liczne urazy szyi
Laesiones traumaticae colli multiplices

S19.8

Inne określone urazy szyi
Laesiones traumaticae coli aliae, specificatae

S19.9

Nieokreślony uraz szyi
Laesio traumatica colli, non specificata

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.