Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T66

Nieokreślone skutki promieniowania
Effectus radiationis, non specificatus

T67

Skutki działania gorąca i światła
Effectus caloris et lucis

T67.0

Udar cieplny i udar słoneczny
Ictus e calore et sole (insolatio)

T67.1

Omdlenie z gorąca
Syncopa e calore

T67.2

Skurcz mięśni z gorąca
Convulsiones e calore

T67.3

Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
Exhaustio e calore anhydrotica

T67.4

Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli
Exhaustio e calore propter deficientiam salis

T67.5

Wyczerpanie z gorąca, nieokreślone
Exhaustio e calore, non specificata

T67.6

Zmęczenie cieplne, przemijające
Fatigatio e calore transitoria

T67.7

Obrzęk cieplny
Oedema e calore

T67.8

Inne skutki działania gorąca i światła
Effectus caloris et lucis alii

T67.9

Skutek działania gorąca i światła, nieokreślony
Effectus caloris et lucis, non specificati

T68

Hipotermia
Hypothermia

T69

Inne skutki działania obniżonej temperatury
Effectus temperaturae reductae alii

T69.0

Ręka i stopa namokła
Immersio manus et pedis

T69.1

Odmroziny
Perniones

T69.8

Inne określone skutki działania obniżonej temperatury
Effectus reductionis temperaturae alii, specificati

T69.9

Skutek działania obniżonej temperatury, nieokreślony
Effectus reductionis temperaturae, non specificatus

T70

Skutki działania ciśnienia powietrza i wody
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae

T70.0

Uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia
Barotrauma auris

T70.1

Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia
Barotrauma sinus

T70.2

Inne i nieokreślone skutki przebywania na dużej wysokości
Effectus altitudinis magnae alii, non specificati

T70.3

Choroba kesonowa [dekompresyjna]
Morbus capsicus

T70.4

Skutki działania cieczy pod wysokim ciśnieniem
Effectus hypercompressionis in fluidis

T70.8

Inne skutki działania ciśnienia powietrza i wody
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae alii

T70.9

Skutek działania ciśnienia powietrza i wody, nieokreślony
Effectus pressionis atmosphaericae et aquae, non specificatus

T71

Duszenie
Asphyxia

T73

Skutki innych niedoborów
Effectus deprivationum aliarum

T73.0

Skutek głodu
Inanitio

T73.1

Skutek pragnienia
Effectus sitis (dipsesis)

T73.2

Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu
Exhaustio propter expositionem

T73.3

Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku
Exhaustio propter exercitationem nimiam

T73.8

Inne skutki niedoborów
Effectus deprivationis alii

T73.9

Skutek niedoborów, nieokreślony
Effectus deprivationis, non specificati

T74

Zespoły maltretowania
Syndroma maltractationis

T74.0

Zaniedbanie lub porzucenie
Neglegentia sive derelictio

T74.1

Nadużycie fizyczne
Abusus physicus

T74.2

Nadużycie seksualne
Abusus sexualis

T74.3

Nadużycie psychiczne
Abusus psychologicus

T74.8

Inne zespoły maltretowania
Syndromata maltractationis alia

T74.9

Zespół maltretowania, nieokreślony
Syndroma maltractationis, non specificatum

T75

Skutki działania innych czynników zewnętrznych
Effectus causarum externarum aliarum

T75.0

Skutki uderzenia pioruna
Effectus fulguris

T75.1

Tonięcie niezakończone zgonem
Immersio et submersio non letalis

T75.2

Skutki wibracji
Effectus vibrationum

T75.3

Choroba związana z ruchem
Kinetosis

T75.4

Skutki działania prądu elektrycznego
Effectus cursus electrici

T75.8

Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Effectus causarum externarum alii, specificati

T78

Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
Effectus adversi, non alibi classificati

T78.0

Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pokarm
Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam

T78.1

Inna reakcja na pokarm, niesklasyfikowana gdzie indziej
Reactiones ad alimentum adversae aliae, non alibi classificatae

T78.2

Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony
Afflictus (shock) anaphylacticus, non specificatus

T78.3

Obrzęk naczynioruchowy
Oedema angioneuroticum

T78.4

Alergia, nieokreślona
Allergia, non specificata

T78.8

Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
Effectus adversi alii, non alibi classificati

T78.9

Niekorzystny skutek, nieokreślony
Effectus adversus, non specificatus

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.