Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T08

Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
Fractura columnae vertebralis regionis non specificata

T08.0

zamknięte

T08.1

otwarte

T09

Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae columnae vertebralis et trunci regionis non specificatae, aliae

T09.0

Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
Laesio traumatica trunci regionis superficialis, non specificatae

T09.1

Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
Vulnus apertum trunci regionis non specificatae

T09.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci, non specificati

T09.3

Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
Laesio traumatica medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4

Uraz nieokreślonego nerwu, korzenia nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
Laesio traumatica nervi, radicis spinalis et plexus nervorum trunci non specificati

T09.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna tułowia
Laesio traumatica musculi et tendinis trunci non specificatae

T09.6

Amputacja urazowa tułowia, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica trunci, regionis non specificatae

T09.8

Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae trunci regionis non specificatae aliae, specificatae

T09.9

Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony
Laesio traumatica trunci non specificata, regionis non specificatae

T10

Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
Fractura extremitatis superioris regionis non specificatae

T10.0

zamknięte

T10.1

otwarte

T11

Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae aliae

T11.0

Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica extremitatis superioris regionis superficialis non specificatae

T11.1

Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony
Vulnus apertum extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris regionis non specficata

T11.3

Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica nervi extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.4

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica vasis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.6

Amputacja urazowa kończyny górnej, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.8

Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

T11.9

Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica non specificata extremitatis superioris regionis non specificatae

T12

Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Fractura extremitatis inferioris regionis non specificatae

T12.0

zamknięte

T12.1

otwarte

T13

Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae extremitatis iferioris regionis non specificatae, aliae

T13.0

Powierzchowny uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica extramitatis inferioris regionis non specificatae, superficialis

T13.1

Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Vulnus apertum extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Luxatio, distrosio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.3

Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica nervi extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.4

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica vasis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.6

Amputacja urazowa kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.8

Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesiones traumaticae extremitatis inferioris regionis non specificatae aliae, specificatae

T13.9

Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Laesio traumatica extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T14

Uraz nieokreślonej okolicy ciała
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae

T14.0

Powierzchowny uraz nieokreślonej okolicy ciała
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae, superficialis

T14.1

Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
Vulnus apertum corporis regionis non specificatae

T14.2

Złamanie nieokreślonej okolicy ciała
Fractura corporis regionis non specificatae

T14.2.0

zamknięte

T14.2.1

otwarte

T14.3

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała
Luxatio, distorsio et distensio regionis corporis non specificatae

T14.4

Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
Laesio traumatica nervi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.5

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała
Laesio traumatica vasis (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.6

Uraz mięśni i ścięgien nieokreślonej okolicy ciała
Laesio traumatica tendinis (-um) et musculi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.7

Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa nieokreślonej okolicy ciała
Conquassatio et amputatio traumatica regionis corporis non specificatae

T14.8

Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała
Laesiones traumaticae regionis corporis non specificatae, aliae

T14.9

Uraz, nieokreślony
Laesio traumatica, non specificata

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.