Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S50

Powierzchowny uraz przedramienia
Laesio traumatica antebrachii, superficialis

S50.0

Stłuczenie łokcia
Contusio cubiti

S50.1

Stłuczenie innych i nieokreślonych części przedramienia
Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum

S50.7

Liczne powierzchowne urazy przedramienia
Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex

S50.8

Inne powierzchowne urazy przedramienia
Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae

S50.9

Powierzchowny uraz przedramienia, nieokreślony
Laesio traumatica antebrachii, superficialis, non specificata

S51

Otwarta rana przedramienia
Vulnus apertum antebrachii

S51.0

Otwarta rana łokcia
Vulnus apertum cubiti

S51.7

Liczne otwarte rany przedramienia
Vulnus apertum antebrachii multiplex

S51.8

Otwarta rana innych części przedramienia
Vulnus apertum antebrachii aliud

S51.9

Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona
Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae

S52

Złamanie przedramienia
Fractura antebrachii

S52.0

zamknięte
Fractura ulnae, extremitas proximalis

S52.0

Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
Fractura ulnae, extremitas proximalis

S52.1

Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
Fractura radii, extremitas proximalis

S52.1

otwarte
Fractura radii, extremitas proximalis

S52.2

Złamanie trzonu kości łokciowej
Fractura corporis ulnae

S52.3

Złamanie trzonu kości promieniowej
Fractura corporis radii

S52.4

Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
Fractura corporis ulnae et radii

S52.5

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
Fractura radii, extremitas distalis

S52.6

Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
Fractura ulnae et radii, extremitatis distalis

S52.7

Liczne złamania przedramienia
Fractura antebrachii multiplex

S52.8

Złamanie innych części przedramienia
Fractura antebrachii alia

S52.9

Złamanie przedramienia, część nieokreślona
Fractura partis antebrachii non specificata

S53

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

S53.0

Zwichnięcie głowy kości promieniowej
Luxatio capitis radii

S53.1

Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
Luxatio cubiti, non specificata

S53.2

Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis

S53.3

Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis

S53.4

Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
Distorsio et distensio cubiti

S54

Urazy nerwów na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervorum antebrachii

S54.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii

S54.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii

S54.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii

S54.3

Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii

S54.7

Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium

S54.8

Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum

S54.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia
Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati

S55

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

S55.0

Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii

S55.1

Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia
Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii

S55.2

Uraz żył na poziomie przedramienia
Laesio traumatica venae regionis antebrachii

S55.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii

S55.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia

S55.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia
Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati

S56

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

S56.0

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii

S56.1

Uraz mięśnia zginacza długiego i ścięgna innego palca (innych palców) na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii

S56.2

Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii

S56.3

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub odwodziciela długiego kciuka na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regionis antebrachii

S56.4

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (innych palców) na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii

S56.5

Uraz innego mięśnia i ścięgna prostownika na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia

S56.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium

S56.8

Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliorum, non specificatorum

S57

Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
Conquassatio antebrachii

S57.0

Uraz zmiażdżeniowy łokcia
Conquassatio cubiti

S57.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia
Conquassatio antebrachii alia

S57.9

Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona
Conquassatio partis antebrachii non specificatae

S58

Amputacja urazowa przedramienia
Amputatio traumatica antebrachii

S58.0

Amputacja urazowa na poziomie łokcia
Amputatio traumatica regionis cubiti

S58.1

Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy łokciem i nadgarstkiem
Amputatio traumatica inter regionem cubiti et carpi

S58.9

Amputacja urazowa przedramienia, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica antebrachii, regione non specificata

S59

Inne i nieokreślone urazy przedramienia
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

S59.7

Liczne urazy przedramienia
Laesiones traumaticae antebrachii multiplices

S59.8

Inne określone urazy przedramienia
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, specificatae

S59.9

Nieokreślony uraz przedramienia
Laesio traumatica antebrachii, non specificata

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.