Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T00

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium superficiales

T00.0

Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
Laesiones tramuaticae capitis et colli superficiales

T00.1

Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Laesiones traumaticae thoracis, abdominis, regionis lumbalis (et pelvis) superficiales

T00.2

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Laesio traumatica extremitatis (-um) superioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.3

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Laesio traumatica extremitatis (-um) inferioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.6

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Laesio traumatica extremitatis (-um)) superioris (-um) et inferioris (-um) superficialis multiplex

T00.8

Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Laesio traumatica regionum corporis aliarum superficialis combinata

T00.9

Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, non specificatae

T01

Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
Vulnus apertum regionum corporis multiplicium

T01.0

Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
Vulnus apertum capitis (et colli)

T01.1

Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Vulnus apertum thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T01.2

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris et extremitatis inferioris multiplicium

T01.8

Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Vulnus apertum regionum corporis aliarum combinatum

T01.9

Liczne otwarte rany, nieokreślone
Vulnus apertum corporis multiplex, non specificatum

T02

Złamania obejmujące liczne okolice ciała
Fracturae regionum corporis multiplicium

T02.0

Złamania obejmujące głowę i szyję
Fracturae capitis et colli

T02.1

Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.2

Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
Fractura regionum extremitatis superioris unae multiplicium

T02.3

Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
Fractura regionum extremitatis inferioris unae multiplicium

T02.4

Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.5

Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.6

Złamania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Fracturae regionum extremitatis superioris (-um) et inferioris (-um) multiplicium

T02.7

Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną (kończynami)
Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T02.8

Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Fracturae regionum corporis aliarum combinatae

T02.9

Liczne złamania, nieokreślone
Fractura multipliex, non specificata

T03

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium

T03.0

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
Luxatio, distorsio et distensio capitis et colli

T03.1

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Luxatio, distorsio et distensio thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T03.3

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Luxatio, distorsio et distensio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T03.4

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris (-um)

T03.8

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis aliarum combinata

T03.9

Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nieokreślone
Luxatio, distrosio et distensio multiplex, non specificata

T04

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące głowę i szyję
Conquassatio capitis et colli

T04.1

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T04.3

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T04.4

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Conquassatio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris(-um) multiplex

T04.7

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch , dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną (kończynami)
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T04.8

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Conquassatio regionum corporis aliarum, combinata

T04.9

Liczne urazy zmiażdżeniowe, nieokreślone
Conquassatio multiplex, non specificata

T05

Amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała
Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.0

Amputacja urazowa obu rąk
Amputatio traumatica manus, bilateralis

T05.1

Amputacja urazowa jednej ręki i drugiej kończyny górnej [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem ręki]
Amputatio traumatica manus unius et membri superioris alterius [in qualibet regione manu exclusa]

T05.2

Amputacja urazowa obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]
Amputatio traumatica extremitatis superioris bilateralis [in qualibet regione]

T05.3

Amputacja urazowa obu stóp
Amputatio traumatica pedis bilateralis

T05.4

Amputacja urazowa jednej stopy i drugiej kończyny dolnej [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem stopy]
Amputatio traumatica pedis et membri inferioris alterius [in qualibet regione, excepto pede]

T05.5

Amputacja urazowa obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie]
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis indefinitae bilateralis [in qualibet regione]

T05.6

Amputacja urazowa kończyn górnych i dolnych, dowolna kombinacja [na dowolnym poziomie]
Amputatio traumatica extremitatum superiorum et inferiorum, combinata [in qualibet regione]

T05.8

Amputacje urazowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Amputationes traumaticae combinatae regionum corporis aliarum

T05.9

Liczne amputacje urazowe, nieokreślone
Amputationes multiplices traumaticae, non specificatae

T06

Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium aliae, non alibi classificatae

T06.0

Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z urazami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi
Laesio traumatica cerebri et nervorum cranialium cum traumatis nervorum et medullae spinalis reginis colli

T06.1

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego obejmujący liczne inne okolice ciała
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis regionum corporis multiplicium aliarum

T06.2

Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała
Laesio traumatica nervorum regionum corporis multiplicium

T06.3

Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała
Laesiones traumaticae vasorum regionum corporis multiplicum

T06.4

Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała
Laesiones traumaticae musculi et tendinis regionum corporis multiplicium

T06.5

Urazy narządów klatki piersiowej wraz z narządami jamy brzusznej i miednicy
Laesio traumatica organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8

Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała
Laesio traumatica regionum corporis multiplicium alia, specificata

T07

Liczne nieokreślone urazy
Laesiones traumataicae mutiplices, non specificatae

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.