Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S80

Powierzchowny uraz podudzia
Laesio traumatica cruris superficialis

S80.0

Stłuczenie kolana
Contusio genus

S80.1

Stłuczenie innych i nieokreślonych części podudzia
Contusio partium cruris aliarum, non specificatarum

S80.7

Liczne powierzchowne urazy podudzia
Laesio traumatica cruris, superficialis multiplex

S80.8

Inne powierzchowne urazy podudzia
Laesiones traumaticae cruris, superficiales aliae

S80.9

Powierzchowny uraz podudzia, nieokreślony
Laesio traumatica cruris, superficialis, non specificata

S81

Otwarta rana podudzia
Vulnus apertum cruris

S81.0

Otwarta rana kolana
Vulnus apertum genus

S81.7

Liczne otwarte rany podudzia
Vulnus apertum cruris multiplex

S81.8

Otwarta rana innych części podudzia
Vulnus apertum partium cruris aliarum

S81.9

Otwarta rana podudzia, część nieokreślona
Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S82

Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
Fractura cruris, regionem talocruralem includens

S82.0

Złamanie rzepki
Fractura patellae

S82.0

zamknięte
Fractura patellae

S82.1

otwarte
Fractura tibiae, pars proximalis

S82.1

Złamanie nasady bliższej piszczeli
Fractura tibiae, pars proximalis

S82.2

Złamanie trzonu piszczeli
Fractura corporis tibiae

S82.3

Złamanie nasady dalszej piszczeli
Fractura tibiae, pars distalis

S82.4

Izolowane złamanie strzałki
Fractura fibulae

S82.5

Złamanie w obrębie kostki przyśrodkowej
Fractura malleoli medialis

S82.6

Złamanie w obrębie kostki bocznej
Fractura malleoli lateralis

S82.7

Liczne złamania podudzia
Fractura cruris multiplex, pars distalis

S82.8

Złamanie innych części podudzia
Fractura partium cruris aliarum

S82.9

Złamanie podudzia, część nieokreślona
Fractura cruris, pars non specificata

S83

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

S83.0

Zwichnięcie rzepki
Luxatio patellae

S83.1

Zwichnięcie stawu kolanowego
Luxatio genus

S83.2

Rozdarcie łąkotki, świeże
Fissura menisci traumatica recens

S83.3

Rozerwanie chrząstki stawowej kolana, świeże
Fissura cartilaginis genus recens

S83.4

Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła pobocznego (strzałkowego) (piszczelowego) kolana
Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S83.5

Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła krzyżowego (przedniego) (tylnego) kolana
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.6

Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S83.7

Uraz licznych struktur kolana
Laesio traumatica partium genus multiplicium

S84

Uraz nerwów na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervorum cruris

S84.0

Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervi tibialis regionis cruris

S84.1

Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervi peronaealis regionis cruris

S84.2

Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi cruris

S84.7

Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervorum cruris multiplicium

S84.8

Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervorum cruris aliorum

S84.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia
Laesio traumatica nervi cruris, non specificati

S85

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Laesio traumatica vasorum cruris

S85.0

Uraz tętnicy podkolanowej
Laesio traumatica arteriae popliteae

S85.1

Uraz tętnicy piszczelowej (przedniej) (tylnej)
Laesio traumatica arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)

S85.2

Uraz tętnicy strzałkowej
Laesio traumatica arteriae fibularis

S85.3

Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis cruris

S85.4

Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia
Laesio traumatica venae saphenae parvae regionis cruris

S85.5

Uraz żyły podkolanowej
Laesio traumatica venae popliteae

S85.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Laesio traumatica vasorum cruris multiplicium

S85.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Laesio traumatica vasorum cruris aliorum

S85.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia
Laesio traumatica vasis cruris, non specificati

S86

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

S86.0

Uraz ścięgna Achillesa
Laesio traumatica tendinis Achillis

S86.1

Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) alterius regionis cruris, posterioris

S86.2

Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris, anterioris

S86.3

Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
Laesio traumatica musculi peronaei (et tendinis eius) (musculorum et tendinum) regionis cruris

S86.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris multiplicium

S86.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris non specificatae

S86.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris non specificatae

S87

Uraz zmiażdżeniowy podudzia
Conquassatio genus et conquassatio cruris

S87.0

Uraz zmiażdżeniowy kolana
Conquassatio genus

S87.8

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części podudzia
Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S88

Amputacja urazowa podudzia
Amputatio traumatica cruris

S88.0

Amputacja urazowa na poziomie kolana
Amputatio traumatica in altitudine genus

S88.1

Amputacja urazowa na poziomie między kolanem i stawem skokowym
Amputatio traumatica inter genum et tarsum

S88.9

Amputacja urazowa podudzia, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica cruris, regione non specificata

S89

Inne i nieokreślone urazy podudzia
Laesiones traumatica cruris aliae, non specificatae

S89.7

Liczne urazy podudzia
Laesiones traumaticae cruris multiplices

S89.8

Inne określone urazy podudzia
Laesiones traumaticae cruris aliae, specificatae

S89.9

Nieokreślony uraz podudzia
Laesio traumatica cruris, non specificata

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.