Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T29

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych okolic ciała
Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium

T29.0

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.1

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia
Combustio regionum multiplicium, gradus primi

T29.2

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia
Combustio regionum multiplicium, gradus secundi

T29.3

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia
Combustio regionum multiplicium, gradus tertii

T29.4

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.5

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum primum majoris non citati

T29.6

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum secundum majoris non citati

T29.7

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum tertium majoris non citati

T30

Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae

T30.0

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.1

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.2

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus secundi

T30.3

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T30.4

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.5

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.6

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus secundi

T30.7

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T31

Oparzenia termiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
Combustiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T31.0

Oparzenia termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%

T31.1

Oparzenia termiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%

T31.2

Oparzenia termiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%

T31.3

Oparzenia termiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%

T31.4

Oparzenia termiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%

T31.5

Oparzenia termiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%

T31.6

Oparzenia termiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%

T31.7

Oparzenia termiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%

T31.8

Oparzenia termiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%

T31.9

Oparzenia termiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała
Combustiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%

T32

Oparzenia chemiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T32.0

Oparzenia chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%

T32.1

Oparzenia chemiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%

T32.2

Oparzenia chemiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%

T32.3

Oparzenia chemiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%

T32.4

Oparzenia chemiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%

T32.5

Oparzenia chemiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%

T32.6

Oparzenia chemiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%

T32.7

Oparzenia chemiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%

T32.8

Oparzenia chemiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%

T32.9

Oparzenia chemiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała
Corrosiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.