Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S60

Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

S60.0

Stłuczenie palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1

Stłuczenie palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2

Stłuczenie innych części nadgarstka i ręki
Contusio carpi et manus alia

S60.7

Liczne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex

S60.8

Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae

S60.9

Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nieokreślony
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata

S61

Otwarta rana nadgarstka i ręki
Vulnus apertum carpi et manus

S61.0

Otwarta rana palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S61.1

Otwarta rana palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S61.7

Liczne otwarte rany nadgarstka i ręki
Vulnus apertum carpi et manus multiplex

S61.8

Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.9

Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
Vulnus apertum partis carpi et manus, non specificatae

S62

Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
Fractura carpi et manus

S62.0

zamknięte
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.0

Złamanie kości łódeczkowatej
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1

Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.1

otwarte
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.2

Złamanie 1. kości śródręcza
Fractura ossis metacarpalis primi

S62.3

Złamanie innej kości śródręcza
Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.4

Liczne złamania kości śródręcza
Fractura ossis metacarpalis multiplex

S62.5

Złamanie kciuka
Fractura pollicis

S62.6

Złamanie innego palca
Fractura digiti manus alterius

S62.7

Liczne złamania palców
Fractura digiti manus multiplex

S62.8

Złamanie innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0

Zwichnięcie nadgarstka
Luxatio carpi

S63.1

Zwichnięcie palca
Luxatio digiti manus

S63.2

Liczne zwichnięcia palców
Luxatio digitorum multiplex

S63.3

Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
Ruptura traumatica ligamenti carpi

S63.4

Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus

S63.5

Skręcenie i naderwanie nadgarstka
Distorsio et distensio carpi

S63.6

Skręcenie i naderwanie palca (palców)
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.7

Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64

Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervorum carpi et manus

S64.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus

S64.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus

S64.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus

S64.3

Uraz nerwu kciuka
Laesio traumatica nervi pollicis

S64.4

Uraz nerwu innego palca
Laesio traumatica nervi digiti manus, alterius

S64.7

Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8

Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum

S64.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus, non specificati

S65

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

S65.0

Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus

S65.1

Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus

S65.2

Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego
Laesio traumatica arcus palmaris superficialis

S65.3

Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego
Laesio traumatica arcus palmaris profundi

S65.4

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) kciuka
Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis

S65.5

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) innego palca
Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium

S65.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum

S65.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus, non specificati

S66

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus

S66.1

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius

S66.2

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus

S66.3

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus

S66.4

Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus

S66.5

Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus

S66.6

Uraz licznych mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium

S66.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum

S66.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus, non specificati

S67

Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki
Conquasatio carpi et manus

S67.0

Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)
Conquasatio pollicis et digiti alterius

S67.8

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
Conquasatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68

Amputacja urazowa nadgarstka i ręki
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0

Amputacja urazowa kciuka (całkowita) (częściowa)
Amputatio traumatica pollicis (completa)(partiallis)

S68.1

Amputacja urazowa pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
Amputatio traumatica digiti alterius (completa)(partialis)

S68.2

Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa)(partialis)

S68.3

Złożona amputacja urazowa (części) palca (palców) ręki wraz z inną częścią nadgarstka i ręki
Amputatio traumatica (partis) digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4

Amputacja urazowa ręki na poziomie nadgarstka
Amputatio traumatica manus in regione carpi traumatica

S68.8

Amputacja urazowa innych części nadgarstka i ręki
Amputatio traumatica partium carpi et manus aliarum

S68.9

Amputacja urazowa nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica carpi et manus, regionis non specificatae

S69

Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7

Liczne urazy nadgarstka i ręki
Laesio traumatica carpi et manus multiplex

S69.8

Inne określone urazy nadgarstka i ręki
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae, specificatae

S69.9

Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki
Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.