Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T33

Powierzchowne odmrożenie
Congelatio superficialis

T33.0

Powierzchowne odmrożenie głowy
Congelatio capitis, superficialis

T33.1

Powierzchowne odmrożenie szyi
Congelatio colii, superficialis

T33.2

Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej
Congelatio thoracis, superficialis

T33.3

Powierzchowne odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Congelatio abdominis regionis lumbalis et pelvis, superficialis

T33.4

Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej
Congelatio extremitatis superioris, superficialis

T33.5

Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki
Congelatio carpi et manus, superficialis

T33.6

Powierzchowne odmrożenie biodra i uda
Cangelatio coxae et femoris, superficialis

T33.7

Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia
Congelatio genus et cruris, superficialis

T33.8

Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy
Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis

T33.9

Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
Congelatio locorum aliorum et non specificatorum superficialis

T34

Odmrożenie z martwicą tkanki
Congelatio cum necrosi textus

T34.0

Odmrożenie głowy z martwicą tkanki
Congelatio capitis cum necrosi textus

T34.1

Odmrożenie szyi z martwicą tkanki
Congelatio colii cum necrosi textus

T34.2

Odmrożenie klatki piersiowej z martwicą tkanki
Congelatio thoracis cum necrosi textus

T34.3

Odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy z martwicą tkanki
Congelatio abdominis, regionis lumbalis et pelvis cum necrosi textus

T34.4

Odmrożenie kończyny górnej z martwicą tkanki
Congelatio extremitatis superioris cum necrosi textus

T34.5

Odmrożenie nadgarstka i ręki z martwicą tkanki
Congelatio carpi et manus cum necrosi textus

T34.6

Odmrożenie biodra i uda z martwicą tkanki
Congelatio coxae et femoris cum necrosi textus

T34.7

Odmrożenie kolana i podudzia z martwicą tkanki
Congelatio genus et cruris cum necrosi textus

T34.8

Odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki
Congelatio regionis malleoli et pedis cum necrosi textus

T34.9

Odmrożenie innych i nieokreślonych okolic z martwicą tkanki
Congelatio locorum aliorum et non specificatorum cum necrosi textus

T35

Odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała i odmrożenie nieokreślone
Congelatio regionum corporis multiplicium et congelatio non specificata

T35.0

Powierzchowne odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Congelatio regionum corporis multiplicium superficialis

T35.1

Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała
Congelatio regionum corporis multiplicium cum necrosi textus

T35.2

Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi
Congelatio non specificata capitis et colli

T35.3

Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Congelatio non specificata thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T35.4

Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej
Congelatio non specificata extremitatis superioris

T35.5

Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej
Congelatio non specificata extremitatis inferioris

T35.6

Nieokreślone odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Congelatio non specificata regionum corporis multiplicium

T35.7

Nieokreślone odmrożenie nieokreślonej okolicy
Congelatio non specificata loco non specificato

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.