Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

T90

Następstwa urazów głowy
Sequelae laesionum traumaticarum capitis

T90.0

Następstwa powierzchownego urazu głowy
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales

T90.1

Następstwa otwartej rany głowy
Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2

Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3

Następstwa urazu nerwów czaszkowych
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii

T90.4

Następstwa urazu oka i oczodołu
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae

T90.5

Następstwa urazu śródczaszkowego
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis

T90.8

Następstwa innych określonych urazów głowy
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum

T90.9

Następstwa nieokreślonego urazu głowy
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae

T91

Następstwa urazów szyi i tułowia
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci

T91.0

Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1

Następstwa złamania kręgosłupa
Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2

Następstwa innego złamania w obrębie klatki piersiowej i miednicy
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3

Następstwa urazu rdzenia kręgowego
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis

T91.4

Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis

T91.5

Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis

T91.8

Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci aliarum specificatarum

T91.9

Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae

T92

Następstwa urazów kończyny górnej
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris

T92.0

Następstwa otwartej rany kończyny górnej
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1

Następstwa złamania kończyny górnej
Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2

Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4

Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris

T92.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny górnej
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum

T92.9

Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae

T93

Następstwa urazów kończyny dolnej
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris

T93.0

Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1

Następstwa złamania kości udowej
Sequelae fracturae femoris

T93.2

Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4

Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris

T93.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputatione extremitatis inferioris

T93.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum

T93.9

Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae

T94

Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicum, non specificatarum

T94.0

Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicium

T94.1

Następstwa urazu nieokreślonej części ciała
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum

T95

Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis

T95.0

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia głowy i szyi
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia tułowia
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny górnej
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny dolnej
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4

Oparzenia chemiczne sklasyfikowane tylko według rozległości objętej powierzchni ciała
Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8

Następstwa innych określonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius specificatae

T95.9

Następstwa nieokreślonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96

Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis

T97

Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus

T98

Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.0

Następstwa skutków działania ciała obcego wnikającego przez naturalny otwór ciała
Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1

Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2

Następstwa określonych wczesnych powikłań urazu
Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3

Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis, non alibi classificatae

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.