Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

S90

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

S90.0

Stłuczenie stawu skokowego
Contusio regionis malleoli

S90.1

Stłuczenie palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S90.2

Stłuczenie palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia
Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione uguis

S90.3

Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy
Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum

S90.7

Liczne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis

S90.8

Inne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae

S90.9

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nieokreślony
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata

S91

Otwarta rana stawu skokowego i stopy
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

S91.0

Otwarta rana stawu skokowego
Vulnus apertum regionis malleoli

S91.1

Otwarta rana palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S91.2

Otwarta rana palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.3

Otwarta rana innych części stopy
Vulnus apertum partium pedis aliarum

S91.7

Liczne otwarte rany stawu skokowego i stopy
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex

S92

Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego
Fractura pedis (excl.regio malleoli)

S92.0

Złamanie kości piętowej
Fractura calcanei

S92.0

zamknięte
Fractura calcanei

S92.1

otwarte
Fractura tali

S92.1

Złamanie kości skokowej
Fractura tali

S92.2

Złamanie innej (innych) kości stępu
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius

S92.3

Złamanie kości śródstopia
Fractura ossis metatarsi

S92.4

Złamanie palucha
Fractura hallucis

S92.5

Złamanie innego palca stopy
Fractura digiti pedis alterius

S92.7

Liczne złamania kości stopy
Fractura pedis multiplex

S92.9

Złamanie kości stopy, nieokreślone
Fractura pedis, non specificata

S93

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.0

Zwichnięcie stawu skokowego
Luxatio articuli talocruralis

S93.1

Zwichnięcie palca (palców) stopy
Luxatio digiti (digitorum) pedis

S93.2

Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
Ruptura ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum

S93.4

Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
Distorsio et distensio articuli talocruralis

S93.5

Skręcenie i naderwanie palca (palców) stopy
Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S93.6

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S94

Urazy nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis

S94.0

Uraz nerwu podeszwowego bocznego
Laesio traumatica nervi plantaris lateralis

S94.1

Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
Laesio traumatica nervi plantaris medialis

S94.2

Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis

S94.3

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)

S94.7

Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S94.8

Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius

S94.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati

S95

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis

S95.0

Uraz tętnicy grzbietowej stopy
Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis

S95.1

Uraz tętnicy podeszwowej stopy
Laesio traumatica arteriae plantaris pedis

S95.2

Uraz żyły grzbietowej stopy
Laesio traumatica venae dorsalis pedis

S95.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S95.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum

S95.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati

S96

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis

S96.0

Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculi et (tendinis eius) flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis

S96.1

Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis

S96.2

Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis

S96.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium

S96.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum

S96.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati

S97

Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy
Conquassatio regionis malleoli et pedis

S97.0

Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego
Conquassatio regionis malleoli

S97.1

Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy
Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S97.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S98

Amputacja urazowa stawu skokowego i stopy
Amputatio traumatica tarsi et pedis

S98.0

Amputacja urazowa na poziomie stawu skokowego
Amputatio traumatica in regione tarsi et pedis

S98.1

Amputacja urazowa jednego palca stopy
Amputatio traumatica digiti pedis singularis

S98.2

Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców stopy
Amputatio traumatica duorum vel plurium digitorum pedis

S98.3

Amputacja urazowa innych części stopy
Amputatio traumatica partium pedis aliarum

S98.4

Amputacja urazowa stopy, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica pedis, regionis non specificatae

S99

Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae

S99.7

Liczne urazy stawu skokowego i stopy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis multiplices

S99.8

Inne określone urazy stawu skokowego i stopy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae, specificatae

S99.9

Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, non specificata

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.