Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S40

Powierzchowny uraz barku i ramienia
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis

S40.0

Stłuczenie barku i ramienia
Contusio regionis deltoideae et brachii

S40.7

Liczne powierzchowne urazy barku i ramienia
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices

S40.8

Inne powierzchowne urazy barku i ramienia
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae

S40.9

Powierzchowny uraz barku i ramienia, nieokreślony
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficialis, non specificata

S41

Otwarta rana barku i ramienia
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii

S41.0

Otwarta rana barku
Vulnus apertum regionis deltoideae

S41.1

Otwarta rana ramienia
Vulnus apertum brachii

S41.7

Liczne otwarte rany barku i ramienia
Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia

S41.8

Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Vulnus apertum partium cinguli pectoralis aliarum et non specificatarum

S42

Złamanie barku i ramienia
Fractura regionis deltoideae et brachii

S42.0

Złamanie obojczyka
Fractura claviculae

S42.0

zamknięte
Fractura claviculae

S42.1

otwarte
Fractura scapulae

S42.1

Złamanie łopatki
Fractura scapulae

S42.2

Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
Fractura humeri, extremitatis proximalis

S42.3

Złamanie trzonu kości ramiennej
Fractura corporis humeri

S42.4

Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
Fractura humeri, extremitatis distalis

S42.7

Liczne złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
Fractura claviculae, scapulae et humeri multiplex

S42.8

Złamanie innych części barku i ramienia
Fractura regionis deltoideae et brachii alia

S42.9

Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
Fractura regionis deltoidae, non specificata

S43

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

S43.0

Zwichnięcie stawu ramiennego
Luxatio articuli humeroscapularis

S43.1

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
Luxatio articuli acromioclavicularis

S43.2

Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
Luxatio articuli sternoclavicularis

S43.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum

S43.4

Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S43.5

Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S43.6

Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S43.7

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum

S44

Uraz nerwów barku i ramienia
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii

S44.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii

S44.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
Laesio traumatica nervi mediani regionis brachii

S44.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
Laesio traumatica nervi radialis regionis brachii

S44.3

Uraz nerwu pachowego
Laesio traumatica nervi axillaris

S44.4

Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
Laesio traumatica nervi musculocutanei

S44.5

Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et brachii

S44.7

Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S44.8

Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica nervorum regionis axillaris et brachii aliorum

S44.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica nervi regionis deltoideae et brachii non specificati

S45

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii

S45.0

Uraz tętnicy pachowej
Laesio traumatica arteriae axillaris

S45.1

Uraz tętnicy ramiennej
Laesio traumatica arteriae brachialis

S45.2

Uraz żyły pachowej lub ramiennej
Laesio traumatica venae axillaris sive venae brachialis

S45.3

Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica venae superficialis, regionis deltoideae et brachii

S45.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S45.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii aliorum

S45.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica vasis regionis deltoideae et brachii, non specificati

S46

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

S46.0

Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
Laesio traumatica tendinis musculi rotatoris articuli humeri

S46.1

Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
Laesio traumatica capitis longi(et tendinis eius) musculi biciptis brachii

S46.2

Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
Laesio traumatica musculi(et tendinis eius) bicipitis brachii alia

S46.3

Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
Laesio traumatica musculi et tendinis musculi tricipitis brachii

S46.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica musculorum et tendinis regionis deitoideae et brachii multiplicium

S46.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis deitoideae et brachii aliorum

S46.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
Laesio traumatica musculi et tendinis non specificatae, regionis deltoideae et brachii

S47

Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
Conquassatio regionis deltoideae et brachii

S48

Amputacja urazowa barku i ramienia
Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii

S48.0

Amputacja urazowa w miejscu stawu ramiennego
Amputatio traumatica articuli humeroscapularis

S48.1

Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem
Amputatio traumatica inter regionem deltoideam et cubitum

S48.9

Amputacja urazowa barku i ramienia, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica humeri et brachii, non specificata

S49

Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae

S49.7

Liczne urazy barku i ramienia
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii multiplices

S49.8

Inne określone urazy barku i ramienia
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, specificatae

S49.9

Nieokreślony uraz barku i ramienia
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, non specificata

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.