MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S80

Povrchní poranění bérce
Laesio traumatica cruris superficialis

S80.0

Zhmoždění (kontuze) kolena
Contusio genus

S80.1

Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí bérce
Contusio partium cruris aliarum, non specificatarum

S80.7

Mnohočetná povrchní poranění bérce
Laesio traumatica cruris, superficialis multiplex

S80.8

Jiná povrchní poranění bérce
Laesiones traumaticae cruris, superficiales aliae

S80.9

Povrchní poranění bérce NS
Laesio traumatica cruris, superficialis, non specificata

S81

Otevřená rána bérce
Vulnus apertum cruris

S81.0

Otevřená rána kolena
Vulnus apertum genus

S81.7

Mnohočetné otevřené rány bérce
Vulnus apertum cruris multiplex

S81.8

Otevřená rána jiných částí bérce
Vulnus apertum partium cruris aliarum

S81.9

Otevřená rána bérce‚ část NS
Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S82

Zlomenina bérce včetně kotníku
Fractura cruris, regionem talocruralem includens

S82.0

Zlomenina čéšky [fractura patellae]
Fractura patellae

S82.1

Zlomenina horní části holenní kosti (tibie)
Fractura tibiae, pars proximalis

S82.2

Zlomenina diafýzy holenní kosti
Fractura corporis tibiae

S82.3

Zlomenina dolního konce holenní kosti
Fractura tibiae, pars distalis

S82.4

Zlomenina samotné kosti lýtkové [fractura fibulae]
Fractura fibulae

S82.5

Zlomenina vnitřního kotníku [fractura malleoli medialis]
Fractura malleoli medialis

S82.6

Zlomenina vnějšího kotníku [fractura malleoli lateralis]
Fractura malleoli lateralis

S82.7

Mnohočetné zlomeniny bérce
Fractura cruris multiplex, pars distalis

S82.8

Zlomeniny jiných částí bérce
Fractura partium cruris aliarum

S82.9

Zlomenina bérce‚ část NS
Fractura cruris, pars non specificata

S83

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

S83.0

Vymknutí čéšky
Luxatio patellae

S83.1

Vymknutí kolena
Luxatio genus

S83.2

Přetržení (odtržení‚ natržení) menisku‚ čerstvé
Fissura menisci traumatica recens

S83.3

Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
Fissura cartilaginis genus recens

S83.4

Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární)(tibiální) kolaterální vaz kolena
Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S83.5

Podvrtnutí a natažení (předního)(zadního) zkříženého vazu kolena
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.6

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S83.7

Poranění mnohočetných struktur kolena
Laesio traumatica partium genus multiplicium

S84

Poranění nervů v úrovni bérce
Laesio traumatica nervorum cruris

S84.0

Poranění nervu holenního (tibiálního) v úrovni bérce
Laesio traumatica nervi tibialis regionis cruris

S84.1

Poranění nervu lýtkového (fibulárního) v úrovni bérce
Laesio traumatica nervi peronaealis regionis cruris

S84.2

Poranění kožního senzorického nervu v úrovni bérce
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi cruris

S84.7

Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
Laesio traumatica nervorum cruris multiplicium

S84.8

Poranění jiných nervů v úrovni bérce
Laesio traumatica nervorum cruris aliorum

S84.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
Laesio traumatica nervi cruris, non specificati

S85

Poranění krevních cév v úrovni bérce
Laesio traumatica vasorum cruris

S85.0

Poranění podkolenní (popliteální) tepny
Laesio traumatica arteriae popliteae

S85.1

Poranění (přední)(zadní) holenní (tibiální) tepny
Laesio traumatica arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)

S85.2

Poranění tepny lýtkové (fibulární)
Laesio traumatica arteriae fibularis

S85.3

Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis cruris

S85.4

Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
Laesio traumatica venae saphenae parvae regionis cruris
281
Jiná poranění určených‚ neurčených a více částí těla
Vena saphena parva
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

S85.5

Poranění podkolenní (popliteální) žíly
Laesio traumatica venae popliteae

S85.7

Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
Laesio traumatica vasorum cruris multiplicium

S85.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
Laesio traumatica vasorum cruris aliorum

S85.9

Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
Laesio traumatica vasis cruris, non specificati

S86

Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

S86.0

Poranění Achillovy šlachy
Laesio traumatica tendinis Achillis

S86.1

Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) alterius regionis cruris, posterioris

S86.2

Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris, anterioris

S86.3

Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
Laesio traumatica musculi peronaei (et tendinis eius) (musculorum et tendinum) regionis cruris

S86.7

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris multiplicium

S86.8

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris non specificatae

S86.9

Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris non specificatae

S87

Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
Conquassatio genus et conquassatio cruris

S87.0

Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
Conquassatio genus

S87.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S88

Úrazová amputace bérce
Amputatio traumatica cruris

S88.0

Úrazová amputace v úrovni kolena
Amputatio traumatica in altitudine genus

S88.1

Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
Amputatio traumatica inter genum et tarsum

S88.9

Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
Amputatio traumatica cruris, regione non specificata

S89

Jiná a neurčená poranění bérce
Laesiones traumatica cruris aliae, non specificatae

S89.7

Mnohočetná poranění bérce
Laesiones traumaticae cruris multiplices

S89.8

Jiná určená poranění bérce
Laesiones traumaticae cruris aliae, specificatae

S89.9

Neurčená poranění bérce
Laesio traumatica cruris, non specificata

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.