MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

S90

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

S90.0

Zhmoždění kotníku
Contusio regionis malleoli

S90.1

Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S90.2

Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione uguis

S90.3

Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum

S90.7

Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis

S90.8

Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae

S90.9

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata

S91

Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

S91.0

Otevřená rána kotníku
Vulnus apertum regionis malleoli

S91.1

Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S91.2

Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.3

Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem
Vulnus apertum partium pedis aliarum

S91.7

Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex

S92

Zlomenina nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
Fractura pedis (excl.regio malleoli)

S92.0

Zlomenina patní kosti [fractura ossis calcanei]
Fractura calcanei

S92.1

Zlomenina kosti hlezenní [fractura tali]
Fractura tali

S92.2

Zlomenina jiných zánártních (tarzálních) kostí
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius

S92.3

Zlomenina nártní (metatarzální) kosti
Fractura ossis metatarsi

S92.4

Zlomenina palce nohy
Fractura hallucis

S92.5

Zlomenina jiného prstu nohy
Fractura digiti pedis alterius

S92.7

Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
Fractura pedis multiplex

S92.9

Zlomenina nohy pod kotníkem NS
Fractura pedis, non specificata

S93

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.0

Vymknutí kotníku
Luxatio articuli talocruralis

S93.1

Vymknutí prstu(-ů) nohy
Luxatio digiti (digitorum) pedis

S93.2

Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Ruptura ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.3

Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum

S93.4

Podvrtnutí a natažení kotníku
Distorsio et distensio articuli talocruralis

S93.5

Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S93.6

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S94

Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis

S94.0

Poranění zevního plantárního nervu
Laesio traumatica nervi plantaris lateralis

S94.1

Poranění vnitřního plantárního nervu
Laesio traumatica nervi plantaris medialis

S94.2

Poranění hlubokého lýtkového (fibulárního) nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis

S94.3

Poranění kožního senzorického nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)

S94.7

Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S94.8

Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius

S94.9

Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati

S95

Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis

S95.0

Poranění hřbetní (dorzální) tepny nohy pod kotníkem
Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis

S95.1

Poranění chodidlové (plantární) tepny nohy pod kotníkem
Laesio traumatica arteriae plantaris pedis

S95.2

Poranění hřbetní (dorzální) žíly nohy pod kotníkem
Laesio traumatica venae dorsalis pedis

S95.7

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S95.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum

S95.9

Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati

S96

Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis

S96.0

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculi et (tendinis eius) flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis

S96.1

Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis

S96.2

Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis
281
Jiná poranění určených‚ neurčených a více částí těla
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

S96.7

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium

S96.8

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum

S96.9

Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati

S97

Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
Conquassatio regionis malleoli et pedis

S97.0

Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
Conquassatio regionis malleoli

S97.1

Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S97.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním
Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S98

Úrazová amputace kotníku a nohy pod ním
Amputatio traumatica tarsi et pedis

S98.0

Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
Amputatio traumatica in regione tarsi et pedis

S98.1

Úrazová amputace jednoho prstu nohy
Amputatio traumatica digiti pedis singularis

S98.2

Úrazová amputace dvou nebo více prstů nohy
Amputatio traumatica duorum vel plurium digitorum pedis

S98.3

Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
Amputatio traumatica partium pedis aliarum

S98.4

Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
Amputatio traumatica pedis, regionis non specificatae

S99

Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae

S99.7

Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis multiplices

S99.8

Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae, specificatae

S99.9

Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, non specificata

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.