Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T08

Zlomenina páteře‚ úroveň neurčena
Fractura columnae vertebralis regionis non specificata

T09

Jiná poranění páteře a trupu‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae columnae vertebralis et trunci regionis non specificatae, aliae

T09.0

Povrchní poranění trupu‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica trunci regionis superficialis, non specificatae

T09.1

Otevřená rána trupu‚ úroveň neurčena
Vulnus apertum trunci regionis non specificatae

T09.2

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci, non specificati

T09.3

Poranění míchy‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4

Poranění neurčeného nervu‚ páteřního nervového kořene a pleteně trupu
Laesio traumatica nervi, radicis spinalis et plexus nervorum trunci non specificati

T09.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
Laesio traumatica musculi et tendinis trunci non specificatae

T09.6

Úrazová amputace trupu‚ úroveň neurčena
Amputatio traumatica trunci, regionis non specificatae

T09.8

Jiná určená poranění trupu‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae trunci regionis non specificatae aliae, specificatae

T09.9

Neurčené poranění trupu‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica trunci non specificata, regionis non specificatae

T10

Zlomenina horní končetiny‚ úroveň neurčena
Fractura extremitatis superioris regionis non specificatae

T11

Jiná poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae aliae

T11.0

Povrchní poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica extremitatis superioris regionis superficialis non specificatae

T11.1

Otevřená rána horní končetiny‚ úroveň neurčena
Vulnus apertum extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.2

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny‚ úroveňneurčena
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris regionis non specficata

T11.3

Poranění neurčeného nervu horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica nervi extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.4

Poranění neurčené cévy horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica vasis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.6

Úrazová amputace horní končetiny‚ úroveň neurčena
Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.8

Jiná určená poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

T11.9

Neurčené poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica non specificata extremitatis superioris regionis non specificatae

T12

Zlomenina dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Fractura extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13

Jiná poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae extremitatis iferioris regionis non specificatae, aliae

T13.0

Povrchní poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica extramitatis inferioris regionis non specificatae, superficialis

T13.1

Otevřená rána dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Vulnus apertum extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.2

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny‚ úroveňneurčena
Luxatio, distrosio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.3

Poranění neurčeného nervu dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica nervi extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.4

Poranění neurčené cévy dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica vasis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.6

Úrazová amputace dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.8

Jiná určená poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesiones traumaticae extremitatis inferioris regionis non specificatae aliae, specificatae

T13.9

Neurčené poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Laesio traumatica extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T14

Poranění neurčené části těla
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae

T14.0

Povrchní poranění neurčené části těla
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae, superficialis

T14.1

Otevřená rána neurčené části těla
Vulnus apertum corporis regionis non specificatae

T14.2

Zlomenina neurčené části těla
Fractura corporis regionis non specificatae

T14.3

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčené části těla
Luxatio, distorsio et distensio regionis corporis non specificatae

T14.4

Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
Laesio traumatica nervi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.5

Poranění cév(-y) neurčené části těla
Laesio traumatica vasis (-orum) regionis corporis non specificatae
281
Jiná poranění určených‚ neurčených a více částí těla
Utržení – avulze krevní(-ch) cév(-y) NS
Rozříznutí
Poranění
Roztržení – lacerace
Úrazové(-ý):
. aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
. tepenný hematom
. trhlina – ruptura
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

T14.6

Poranění svalů a šlach neurčené části těla
Laesio traumatica tendinis (-um) et musculi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.7

Drtivé poranění (rozdrcení) a úrazová amputace neurčené části těla
Conquassatio et amputatio traumatica regionis corporis non specificatae

T14.8

Jiná poranění neurčených částí těla
Laesiones traumaticae regionis corporis non specificatae, aliae

T14.9

Poranění NS
Laesio traumatica, non specificata

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.