Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S70

Powierzchowny uraz biodra i uda
Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

S70.0

Stłuczenie biodra
Contusio coxae

S70.1

Stłuczenie uda
Contusio femoris

S70.7

Liczne powierzchowne urazy biodra i uda
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, multiplex

S70.8

Inne powierzchowne urazy biodra i uda
Laesiones traumaticae regionis coxae et femoris superficiales aliae

S70.9

Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, non specificata

S71

Otwarta rana biodra i uda
Vulnus apertum regionis coxae et femoris

S71.0

Otwarta rana biodra
Vulnus apertum coxae

S71.1

Otwarta rana uda
Vulnus apertum femoris

S71.7

Liczne otwarte rany biodra i uda
Vulnus apertum regionis coxae et femoris multiplex

S71.8

Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej
Vulnus apertum partium cinguli pelvici aliarum, non specificatarum

S72

Złamanie kości udowej
Fractura femoris

S72.0

Złamanie szyjki kości udowej
Fractura colli femoris

S72.0

zamknięte
Fractura colli femoris

S72.1

otwarte
Fractura praetrochanterica

S72.1

Złamanie przezkrętarzowe
Fractura praetrochanterica

S72.2

Złamanie podkrętarzowe
Fractura subtrochanterica

S72.3

Złamanie trzonu kości udowej
Fractura corporis femoris

S72.4

Złamanie nasady dalszej kości udowej
Fractura femoris extremitas distalis

S72.7

Liczne złamania kości udowej
Fractura femoris multiplex

S72.8

Złamanie innych części kości udowej
Fracturae partium femoris aliarum

S72.9

Złamanie kości udowej, część nieokreślona
Fractura femoris, pars non specificata

S73

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

S73.0

Zwichnięcie stawu biodrowego
Luxatio coxae

S73.1

Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego
Distorsio et distensio coxae

S74

Uraz nerwów na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

S74.0

Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervi ischiadici regionis coxae et femoris

S74.1

Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervi femoralis regionis coxae et femoris

S74.2

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis coxae et femoris

S74.7

Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris multiplicium

S74.8

Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris aliorum

S74.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica nervi regionis coxae et femoris, non specificati

S75

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

S75.0

Uraz tętnicy udowej
Laesio traumatica arteriae femoris

S75.1

Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica venae femoralis regionis coxae et femoris

S75.2

Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis coxae et femoris

S75.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris multiplicium

S75.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris aliorum

S75.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica vasis regionis coxae et femoris, non specificati

S76

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0

Uraz mięśnia i ścięgna biodra
Laesio traumatica musculi et tendinis coxae

S76.1

Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) quadricipitis femoris

S76.2

Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) adductoris femoris

S76.3

Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis femoris posterioris

S76.4

Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
Laesio traumatica musculorum et tendinum femoris aliorum, non specificatarum

S76.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
Laesio traumatica musoulorum et tendinum regionis coxae et femoris multiplicium

S77

Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
Conquassatio coxae et conquassatio femoris

S77.0

Uraz zmiażdżeniowy biodra
Conquassatio coxae

S77.1

Uraz zmiażdżeniowy uda
Conquassatio femoris

S77.2

Uraz zmiażdżeniowy biodra z udem
Conquassatio coxae et femoris

S78

Amputacja urazowa biodra i uda
Amputatio traumatica coxae et femoris

S78.0

Amputacja urazowa w stawie biodrowym
Amputatio traumatica ad articulationem coxae

S78.1

Amputacja urazowa na poziomie między biodrem i kolanem
Amputatio traumatica inter regionem coxae et genus

S78.9

Amputacja urazowa biodra i uda, poziom nieokreślony
Amputatio traumatica coxae et femoris, regionis non specificatae

S79

Inne i określone urazy biodra i uda
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, non specificatae

S79.7

Liczne urazy biodra i uda
Laesiones traumaticae coxae et femoris multiplices

S79.8

Inne określone urazy biodra i uda
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, specificatae

S79.9

Nieokreślony uraz biodra i uda
Laesio traumatica coxae et femoris, non specificata

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.